Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


TZ: Výhrady občanských sdružení k veřejnému projednávání posudku a dokumentace EIS Letiště Praha - Ruzyně

V Praze 29. června 2011 proběhlo v hale Výstaviště Praha-Letňany veřejné projednání posudku na vyhodnocení vlivů na životní prostředí EIA záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně".

 

Občanská sdružení k procesu EIA sdělují, že závěrečnou fázi procesu EIA považují vzhledem ke skandálnímu způsobu zpracování posudku a výběru místa veřejného projednávání za nepřijatelnou. K předloženému posudku mají následující zásadní výhrady:

 

1. Ani po 6 letech procesu EIA a doplnění dokumentace není známá budoucí velikost letiště, záměr nelze řádně a objektivně posuzovat a hodnotit.

 

2. Nesprávná a neúplná dokumentace vlivů na životní prostředí nesplňuje požadavky zákona a Ministerstva životního prostředí a neměla být k veřejnému projednání vůbec předkládána. Dokumentace zejména nestanovila maximální kapacitu, neposoudila únosnost území, nebyly ani posouzeny varianty provozu z hlediska vlivů na okolí.

 

3. Opakovaně a dlouhodobě odmítáme posouzení vlivů záměru na zdraví obyvatel pouze při malém provozu v době uvedení dráhy do provozu.

 

4. Při zpracování posudku došlo k hrubému porušování zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zpracovatelem posudku, který dokumentaci protizákonně doplnil a přepracoval v marné snaze odstranit alespoň největší vady dokumentace. Posudek včetně stanoviska je nesprávný, neobjektivní a vypracovaný v rozporu se zákonem.

 

5. Termín a místo veřejného projednání vzdálené od dotčených oblastí bylo účelově voleno tak, aby byla výrazně ztížena účast občanů nejvíce postižených záměrem na rozšíření letiště.

 

V průběhu procesu EIA jsme udělali maximum pro odstranění chyb v dokumentaci záměru a rovněž ve vyjádření k posudku upozorníme na všechna pochybení a nezákonné postupy. Dialog s nekritickým obhájcem, „opravářem" dokumentace EIA a současně zpracovatelem posudku v jedné osobě, který nerespektuje ani zákonem stanovená pravidla posuzování vlivů na životní prostředí, považujeme vzhledem k okolnostem za zbytečný a nedůstojný.

 

O.s. Zdravé Lysolaje, Nad pramenem 2a/289 165 00 Praha-Lysolaje

 

O.s. Občané proti hluku a emisím, K Roztokům 7/82 165 00 Praha-Suchdol

 

Občanské sdružení pro Nebušice, Pod Starou školou 69 Praha-Nebušice

 

Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím, Zaječická 836 184 00 Praha 8

 

Občanské sdružení pro Ďáblice, Na Blatech 7/243 182 00 Praha 8

 

O.s. Pro Hanspaulku, Matějská 2/2370 160 00 Praha 6

Kontakt: Jan Holub, Občanské sdružení pro Nebušice, telefon: 602 280 956


[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt