Home | O nás | Stanovy spolku | Kontakt | Registrace
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


TZ: Výhrady občanských sdružení k veřejnému projednávání posudku a dokumentace EIS Letiště Praha - Ruzyně

V Praze 29. června 2011 proběhlo v hale Výstaviště Praha-Letňany veřejné projednání posudku na vyhodnocení vlivů na životní prostředí EIA záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně".

 

Občanská sdružení k procesu EIA sdělují, že závěrečnou fázi procesu EIA považují vzhledem ke skandálnímu způsobu zpracování posudku a výběru místa veřejného projednávání za nepřijatelnou. K předloženému posudku mají následující zásadní výhrady:

 

1. Ani po 6 letech procesu EIA a doplnění dokumentace není známá budoucí velikost letiště, záměr nelze řádně a objektivně posuzovat a hodnotit.

 

2. Nesprávná a neúplná dokumentace vlivů na životní prostředí nesplňuje požadavky zákona a Ministerstva životního prostředí a neměla být k veřejnému projednání vůbec předkládána. Dokumentace zejména nestanovila maximální kapacitu, neposoudila únosnost území, nebyly ani posouzeny varianty provozu z hlediska vlivů na okolí.

 

3. Opakovaně a dlouhodobě odmítáme posouzení vlivů záměru na zdraví obyvatel pouze při malém provozu v době uvedení dráhy do provozu.

 

4. Při zpracování posudku došlo k hrubému porušování zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zpracovatelem posudku, který dokumentaci protizákonně doplnil a přepracoval v marné snaze odstranit alespoň největší vady dokumentace. Posudek včetně stanoviska je nesprávný, neobjektivní a vypracovaný v rozporu se zákonem.

 

5. Termín a místo veřejného projednání vzdálené od dotčených oblastí bylo účelově voleno tak, aby byla výrazně ztížena účast občanů nejvíce postižených záměrem na rozšíření letiště.

 

V průběhu procesu EIA jsme udělali maximum pro odstranění chyb v dokumentaci záměru a rovněž ve vyjádření k posudku upozorníme na všechna pochybení a nezákonné postupy. Dialog s nekritickým obhájcem, „opravářem" dokumentace EIA a současně zpracovatelem posudku v jedné osobě, který nerespektuje ani zákonem stanovená pravidla posuzování vlivů na životní prostředí, považujeme vzhledem k okolnostem za zbytečný a nedůstojný.

 

O.s. Zdravé Lysolaje, Nad pramenem 2a/289 165 00 Praha-Lysolaje

 

O.s. Občané proti hluku a emisím, K Roztokům 7/82 165 00 Praha-Suchdol

 

Občanské sdružení pro Nebušice, Pod Starou školou 69 Praha-Nebušice

 

Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím, Zaječická 836 184 00 Praha 8

 

Občanské sdružení pro Ďáblice, Na Blatech 7/243 182 00 Praha 8

 

O.s. Pro Hanspaulku, Matějská 2/2370 160 00 Praha 6

Kontakt: Jan Holub, Občanské sdružení pro Nebušice, telefon: 602 280 956


[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


Přiso - Ekofórum-Přiso - Ekofórum

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

Ďáblické rezidence-Ďáblické rezidence aneb pořiďte si byt u největší pražské skládky

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Kontakt | Registrace