Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Jaké bude jaro v pásu stromů a keřů za skládkou ?

OspD  v říjnu  minulého roku zaslalo naší městské části stížnost  na nedostatečnou péči  o ochranný pás zeleně čítající stovky keřů a stromů, který byl vysázen firmou A.S.A. spol.s r.o. mezi cestou do Zdib a sládkou komunálního odpadu / stížnost .na webu OspD /  A.S.A. spol.s r.o. byla pracovnicí referátu ŽP Ďáblic  Bc. Kateřinou Vojtovou vyzvána ke zjednání nápravy.V níže citované časti emailového sdělení  bylo OspD informováno o dílčím plnění úkolu.

Dobrý den,                10. 1. 2014, 11:35:35

.A.S.A. se ozvala zelený pás je upraven. Dosazovat chybějící dřeviny by měli v těchto dnech.

S pozdravem

Bc. Kateřina Vojtová

Referát životního prostředí

Městská část Praha – Ďáblice

Úřad městské části

V  rozhovoru s radní pro životní prostředí Taťánou Dohnalovou jsme byli informováni, že k výsadbě stromů nedošlo. Nyní paní Dohnalová jedná  o jarní výsadbě nových stromů, které uhynulé nahradí .  Dle smluv by měla následná péče o stromy a keře prováděná   firmou A.S.A. spol.s r.o. končit na jaře  tohoto roku. Oproti dohodě, že skládka bude ukončena 31.12.2013, byla na žádost firmy doba provozování skládky prodloužena o jeden rok. Na sládku se nyní ukládá malé množství  odpadu. Prostor slouží hlavně jako překládací zařízení při přepravě odpadu na jiná zařízení. Tato činnost nebyla hodnocena   jako podstatná změna, aproto projednání proběhlo bez účasti MČ Praha Ďáblice. Ďáblice byly informovány až zasláním rozhodnutí, které mělo již právní moc. Domníváme se, že by bylo vhodné, kyby A.S.A. spol.s r.o.  prodloužila o jeden rok též  péči o stromy.

Milada Stroblová,
2014-02-20
přečteno 1100x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt