Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Citujeme z Vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek k návrhu změny ÚP SÚ HMP Z 2156/00

Vybíráme  část vyhodnocení námitek, které obdrželo OspD od RHMP  / celý dokument je na webu sdružení/.

Námitka podaná OspD :

" Vyhodnocení SEA považujeme za zcela nedostatečné, nevyužívající všechny dostupné objektivní podklady, nejmodernější postupy a metody vyhodnocování. K dispozici, na základě objednávky MČ P-Ďáblice jsou výsledky monitoringů podzem.vod v okolí a v areálu skládky (geologická služba s.r.o. - RNDr. Miloš Mikolanda). V jeho závěru (na základě dostupných výsledků dosud prováděných a vyhodnocovaných monitoringů) se konstatuje, že k nežádoucímu ovlivnění podzem.vod škodlivými látkami s velmi vysokou pravděpodobností dochází, zdá se být zřejmé, že skládka dlouhodobě negativ.ovlivňuje kvalitu podzem.vod.

Požadujeme doplnění této dokumentace o řádnou a podrobnou analýzu všech dostupných monitoringů a rozborů vody, ovzduší a zemin provedených v průběhu dosavad.provozu skládky Ďáblice (v letech 1992-2010). Zjištěná data musí být neopominutelným podkladem pro SEA v okolí Ďáblické skládky v případě jakéhokoliv rozšiřování skládky. Je alarmující, že podrobné dostupné podklady nebyly zpracovatelem dokumentace v plné míře využity, což zásadně snižuje objektivnost celého hodnocení SEA."

 

Vyhodnocení schválené Radou HMP, vyjádřen nesouhlas s námitkou :

 

 

VVURÚ bylo zpracováno nezávislým autorizovaným zpracovatelem, který s tvrzením nesouhlasí.

V rámci provozního řádu skládky je vliv na jakost vod průběžně monitorován. Monitoring podzemních vod byl také součástí dokumentace EIA rozšíření II. etapy skládky. Proces byl ukončen souhlasným stanoviskem.

Dochází-li u v současné době provozované skládky k negativnímu ovlivnění podzemních vod, jedná se o technický nedostatek řešení skládky. Rozšíření skládky by v případě řádného založení a dodržení pravidel těsnění skládky nemělo znamenat nové významné negativní ovlivnění jakosti vod. Technické řešení skládky může posuzovat pouze projektová EIA.

Realizace záměru rozšíření skládky bude podléhat posouzení EIA, která posuzuje technologické postupy záměru na základě projektové dokumentace. Týká se následných řízení.

Milada Stroblová,
2014-11-14
přečteno 1328x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt