Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Zažijme Ďáblice jinak

Milí členové Spolu pro Ďáblice / dříve Občanské sdružení pro Ďáblice / a všichni , kteří s nimi sdílíte tento léta fungující web.

Nejprve si všimněte změny hlavičky našeho webu, dále změny  stanov a základních informací o našem spolku. / vše je naplněním nového občanského zákoníku, který občanská sdružení povinuje do konce roku 2015 změnit název na Spolek/

Velmi děkuji paní Haně Francové, která o náš web technicky pečuje a změny provedla.

Nyní již k  nadpisem avizovanému tématu.

Předevžím z Ďáblického zpravodaje víte, že 19. září budeme mít možnost v naší obci zažít půlden zcela jinak. Z uvedeného textu ve zpravodaji  plně nevyznělo, že křižovatky  Ďáblická - U Parkánu a Šenovská- Kokořínská budou okraji prostoru- tedy komunikace, která bude  pro dopravu automobilům  uzavřena. Nepřehlédli jste. Po dané komunikaci se budeme procházet, třeba na ní budeme  i tančit, sedět u stolků  a pojídat dobroty, které si doma upečeme. Hodně záleží na nás občanech, jestli se budeme chtít  alespoň na jedno dopoledne sdružit, vyjít z  domovů. Starosta na akci získal finanční dotaci, která bude pokrývat komerční zábavu.  Desátý ročník akce však  vyzývá občany : " Lidi pojďme se poznávat, pojďme se spolu alespoň jedno půlde pobavit. Udělejme pro to něco. Peníze k tomu nesjou   tak moc potřeba."

Já jsem za Spolek a komisi škultury přijala úkol  nabídnout občanům k prohlédnutí nejstraší historickou zástavbu Ďáblic .

Z tohoto důvodu jsem obešla s fotoaparátem střed obce a všude , kde mi majitelé dovolili vstup a souhlasili s fotografováním, jsem fotila. Moje sbírka fotografií Ďáblic se rozrostla o několik desítek . Ďáblice fotím již od roku 2007. Mohu i porovnávat místa  fotografovaná  od tohoto roku a současnost. Jednala jsem též s panem Kmínkem  / Agrokmínek/, který má v pronájmu budovy bývalého statku- majetku řádu Křížovníků s Červenou hvězdou. Mohu Vám nyní sdělit nejnovější informace. V červenci byla část majetku řádu již navrácena a pan Kmínek má pronájem smluvně ošetřen s řádem Křížovníků. Nyní   jako organizátoři akce jednáme, zda nám řád dovolí vstoupit na svůj  pozemek.

Stane-li se tak, budou moci občané vstoupit do krásných a  doposud neznámích míst. Místa byla panem Kmínkem dobře opečovávána. 19. září nám  budou nám nabídnuty i  krásné  přírodní scenerie. Další místa a budovy ve špatném  stavu  budou čekat na spolupráci řádu Křížovníků s červenou hvězdou a naší  Rady zastupitelstva. Moc jim přeji, aby se spolupráce dařila. Aby další rok Zažijme Ďáblice jinak přinesl doklad o tom, že  spolupráce  všech v revitalizaci historického jádra Ďáblic se daří.

Abych svoji práci pro obec Ďáblice dříve Davlice doložila přikládám fotografii znaku řádku Křížovníků s červenou hnězdou. Tento znak je  veřejnosti neutajen - je třeba chodit po obci s otevřenýma očima.  Spolek pro Ďáblice napomůže tomu, aby znak byl restaurován.  K tomu jsem kompetentní se vyjádřit.

Na webu SpD se těší na shledání Milada Stroblová ak. mal. restaurátorka obrazů a plastik a další aktivní členové spolku.

Prosím, pozvěte na náš web další občany Ďáblic, které historie obce zajímá, které zajímá šťastný život v naší obci. Spolek pro Ďáblice se bude snažit takovéto občany sdružit.

Milada Stroblová,
2015-08-13
přečteno 1116x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt