Home | O nás | Stanovy spolku | Kontakt | Registrace
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Zažijme Ďáblice jinak

Milí členové Spolu pro Ďáblice / dříve Občanské sdružení pro Ďáblice / a všichni , kteří s nimi sdílíte tento léta fungující web.

Nejprve si všimněte změny hlavičky našeho webu, dále změny  stanov a základních informací o našem spolku. / vše je naplněním nového občanského zákoníku, který občanská sdružení povinuje do konce roku 2015 změnit název na Spolek/

Velmi děkuji paní Haně Francové, která o náš web technicky pečuje a změny provedla.

Nyní již k  nadpisem avizovanému tématu.

Předevžím z Ďáblického zpravodaje víte, že 19. září budeme mít možnost v naší obci zažít půlden zcela jinak. Z uvedeného textu ve zpravodaji  plně nevyznělo, že křižovatky  Ďáblická - U Parkánu a Šenovská- Kokořínská budou okraji prostoru- tedy komunikace, která bude  pro dopravu automobilům  uzavřena. Nepřehlédli jste. Po dané komunikaci se budeme procházet, třeba na ní budeme  i tančit, sedět u stolků  a pojídat dobroty, které si doma upečeme. Hodně záleží na nás občanech, jestli se budeme chtít  alespoň na jedno dopoledne sdružit, vyjít z  domovů. Starosta na akci získal finanční dotaci, která bude pokrývat komerční zábavu.  Desátý ročník akce však  vyzývá občany : " Lidi pojďme se poznávat, pojďme se spolu alespoň jedno půlde pobavit. Udělejme pro to něco. Peníze k tomu nesjou   tak moc potřeba."

Já jsem za Spolek a komisi škultury přijala úkol  nabídnout občanům k prohlédnutí nejstraší historickou zástavbu Ďáblic .

Z tohoto důvodu jsem obešla s fotoaparátem střed obce a všude , kde mi majitelé dovolili vstup a souhlasili s fotografováním, jsem fotila. Moje sbírka fotografií Ďáblic se rozrostla o několik desítek . Ďáblice fotím již od roku 2007. Mohu i porovnávat místa  fotografovaná  od tohoto roku a současnost. Jednala jsem též s panem Kmínkem  / Agrokmínek/, který má v pronájmu budovy bývalého statku- majetku řádu Křížovníků s Červenou hvězdou. Mohu Vám nyní sdělit nejnovější informace. V červenci byla část majetku řádu již navrácena a pan Kmínek má pronájem smluvně ošetřen s řádem Křížovníků. Nyní   jako organizátoři akce jednáme, zda nám řád dovolí vstoupit na svůj  pozemek.

Stane-li se tak, budou moci občané vstoupit do krásných a  doposud neznámích míst. Místa byla panem Kmínkem dobře opečovávána. 19. září nám  budou nám nabídnuty i  krásné  přírodní scenerie. Další místa a budovy ve špatném  stavu  budou čekat na spolupráci řádu Křížovníků s červenou hvězdou a naší  Rady zastupitelstva. Moc jim přeji, aby se spolupráce dařila. Aby další rok Zažijme Ďáblice jinak přinesl doklad o tom, že  spolupráce  všech v revitalizaci historického jádra Ďáblic se daří.

Abych svoji práci pro obec Ďáblice dříve Davlice doložila přikládám fotografii znaku řádku Křížovníků s červenou hnězdou. Tento znak je  veřejnosti neutajen - je třeba chodit po obci s otevřenýma očima.  Spolek pro Ďáblice napomůže tomu, aby znak byl restaurován.  K tomu jsem kompetentní se vyjádřit.

Na webu SpD se těší na shledání Milada Stroblová ak. mal. restaurátorka obrazů a plastik a další aktivní členové spolku.

Prosím, pozvěte na náš web další občany Ďáblic, které historie obce zajímá, které zajímá šťastný život v naší obci. Spolek pro Ďáblice se bude snažit takovéto občany sdružit.

Milada Stroblová,
2015-08-13
přečteno 1071x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


Přiso - Ekofórum-Přiso - Ekofórum

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

Ďáblické rezidence-Ďáblické rezidence aneb pořiďte si byt u největší pražské skládky

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Kontakt | Registrace