Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Březíněves chrání nová protihluková stěna

přetiskujeme informaci služby TSK - INfO


Březiněves chrání nová protihluková stěna podél Cínovecké

01.12.2015
V posledním listopadovém víkendu 2015 dokončila Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) úpravu protihlukového valu a navazující protihlukové stěny podél Cínovecké ulice. Celkem se jedná o úsek v délce cca 600 m. Stávající nízký protihlukový val byl doplněn v koruně o protihlukovou stěnu výšky min. 6,75 m nad úrovní komunikace.
„Na základě požadavku občanů a měření hluku v obytné zástavě, sousedící s rychlostní komunikací Cínovecká, jsme vznesli požadavek na úpravu stávajícího nevyhovujícího protihlukového valu,“ uvedl Jiří Haramul starosta MČ Praha - Březiněves a dodává; “protihluková stěna je navržena jako dočasná po dobu výstavby napojení R8 na R1 a s ním souvisejících dalších systémů protihlukových opatření.“
„Po skončení těchto úprav dojde k měření hlučnosti a podle výsledků budeme případně plánovat další opatření vedoucí ke snížení hlukové zátěže v této lokalitě,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.
Měření hluku proběhne na jaře s vyhodnocením, o kolik výstavba zlepšila poměry za stěnou. Vyjádří se i Hygienická stanice hlavního města Prahy, která vydá souhlas s kolaudací. Teprve poté může TSK o kolaudaci požádat.
„Z důvodu časové náročnosti stavby a systému financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury jsme přípravné práce zahájili již v srpnu a termín ukončení výstavby byl naplánován do konce roku 2015, což se nám s časovou rezervou podařilo,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK a dodává; „stavba se obešla bez dopravních omezení.“
Stěna je navržena jako montovaná z prefabrikovaných železobetonových sloupů ve tvaru H a panelů. Založení sloupů je na pilotách o průměru 600 mm a délce cca 8 m. Stěna je jednostranně pohltivá s absorbéry ve tvaru vlny, střídající horizontální a vertikální orientaci.
Součástí stavby byla pomocná příjezdová komunikace, jejíž dočasnost je omezena na dobu max. 6 měsíců.

Tento e-mail vam ZDARMA zasila sluzba TSK-INFO - http://info.tsk-praha.cz. Sluzbu TSK-INFO provozuje spolecnost TSK Praha.

Pokud si již nepřejete odebírat tyto zprávy, odhlašte odběr na adrese http://info.tsk-praha.cz/tsk-info/person/unsubscribe?usuid=&email=kiti.f@email.cz

Milada Stroblová,
2015-12-02
přečteno 689x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt