Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Metropolitní plán Prahy 2015 , skládka KO, dopravní uzel Březiněves, výstavba v SZ části Ďáblic

Metropolitní plán Prahy 2015 stále publikuje  Pražský stavební okruh.  Stále je ve hře skládka - etapa  III. Toto jsou nejvýznamější potenciální znečišťovatelé ŽP naší MČ.

Jak se  vyvíjel plán rozvoje výstavby Ďáblic od roku 1989? Jak se mění UP Ďáblic ve vztahu k rostoucí  ekologické zátěži? Jak  postupuje Březiněves.

Nejstarší dokument, který podává návrh rozvoje Ďáblic, který znám, je Urbanistická studie H+H. Možná je stále jako velká mapa vyvěšena na našem úřadu. Navrhla rozšíření zástavby po okrajích MČ.   Dopravní uzel PSO, nárůst dopravy směr Německo asi nezohledňovala,  rozšiřování skládky také ne.  Urbanistická studie  byla  zohledněna  i ve změně Z 1511 / 06. Navržená zástavba v SZ části Ďáblic počítala i s novou komunikací od ulice Brigádnické k Ďáblické. V průběhu čtvrt století návrhy zastavěnosti dosáhly změn. Snažím se je jako laik nalézat. Výstavba  domů  na SZ obce  probíhá, avšak komunikace byla zrušena...... Nenalezla jsem zdůvodnění. Komunikace, která by odvedla dopravu od Dolních Chaber  až ke skládce by  zklidnila Šenovskou...

 

 

dále naleznete mapy zátěžových míst  na našem katastru -  dokumenty z webu institucí z roku 2008 až 2015

k mapě dopravního uzlu - legendy : OP - pole , LR- lesní porosty, ZMK - zeleň městská krajinná.

Snaha aktivních občanů o realizaci ochranného pásu zeleně / ZMK, LR / podél nejdelší hrany skládky má svoje dějiny / doba strostky Ševčíkové/. Publikuji je v dalším dílu ÚP Ďáblic.

plán zástavby a  komunikace v Z 1511

změny ÚP Březiněvsi

Milada Stroblová,
2016-04-30
přečteno 1119x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt