Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Nezájem občanů o dění v obci se nevyplácí !!

V Ďáblicích čekají rodiče žáků i sami školáci, jak to se školou dopadne. Na veřejném zasedání zastupitelstva se problémová přestavba školy řešila 7 hodin. Sál jídelny byl doslova  napěchovaný lidmi, kterých se  pochybení dotýkala a nezůstali k problému lhostejní.  Tlak občanů a učitelů si vyžádal dokonalou přípravu rady zastupitelstva  na jednání zastupitelstva i  změnu kodifikovanou usnesením. Hlavní osobou, která bude za zřizovatele t.j. MČ Praha Ďáblice  koordinaci chodu školy a stavebního dění komunikovat, bude zástupce starosty ing. Martin Tumpach. Na zmíněném VZZ jsem mohla pobýt jen 2 ze 7 hodin. Za ten čas jsem se  však utvrdila v  přesvědčení, že ďábličtí občané zůstávají na pozoru. Přišli a bránili pravdu, brali se za  dobré podmínky pro děti i učitele. Vůbec nevadilo, že jednání nemělo ideální formu. Jsou dění, kdy  pedanstské  lpění na formě  ničí i obsah a tím celé jednání a tudíž i potřebný moudrý kvalitní  konsenzus. Práci celého zastupitelstva je třeba kontrolovat.To se u nás v Ďáblicích děje. Správa obcí není soukromý podnik. Ve zpravodaji jsou otiskovány  texty, které v houstnoucí  míře upozorňují na menší schopnosti pana starosty komunikovat a manžersky vést kolektivy lidí ke vzniku potřebného díla  pro nás  občany. Zpravodaje obcí musí toto plnit. Mě se jeví, že v Ďáblicích není zpravodaj cenzurován. To je dobře a věřím, že cenzůra nenastane. Neusneme však. Budeme bdělí. V dolních Chabrech občané zůstali  pasivními, tak jak se  odevzdávali komustické zvládě  do roku 1989.   Co to přináší?

Přetiskuji sdělení chaberské občanské iniciativy. Text je dlouhý. Prosím však uživatele našeho spolkového webu, aby si jej přečetli. Upozornili i sousedy. Pozornost je třeba  věnovat poslednímu odstavci.  Nové Chabry nejsou náš problém. Avšak  pasivita občanů  může být problém i u nás. Irský developér, který v minulosti  odkoupil pozemky mezi usedlostí Rytířského řádů křížovníků a skládkou  nad rybníkem Ohrada představil plán satelitu pro 3000 obyvatel. Vlivem nás občanů aktivistů komunální politiky se proces pozastavil. Pan starosta, který je garantem práce s územním plánem obce, nás však  již delší dobu neinformuje, jak  jednání nyní již s  představiteli Ďáblické rezidence probíhají. /  připomeňme si informace z dokumentu ĎÁBLICKÉ REZIDENCE tohoto webu /

Doporučuji, aby  některý z redaktorů  našeho zpravodaje udělal s panem starostou rozhovor  o současném dění  v oblasti architektonické budoucnosti  obce. Já jsem za SpD požádala pana starsotu 2x , aby zveřejnil námitky , které bylo možné   v roce 2015 k ÚP podávat na HMP. Ač má spolek dle zákona možnost žádat na zastupitelích informace, odpověď jsem  nedostala. Za SpD se dotazuji prvně soukromě, pak dopisem radě zastupitelstva.  Při neobdržení odpovědí pak píši všem zastupitelům. Další stupeň zviditelnění opravněných požadavků občanů je vyjádřit se na veřejný mikrofon. Člen spolku toto učinil v případě  nedostatečné péče o veřejná prostranství v části od křižovatky Kostelcká Ďáblická až k výjezdu do Březiněvsi. Zatím se již více  než dva měsíce nic nezlepšilo.  Proto je třeba využívat zpravodaj k  veřejné kritice  konání radnice.

 

nove-chabry-2016

Jak velké sídliště nám ještě vyroste v Dolních Chabrech za zády?

Developer si za 42 milionů kupuje možnost postavit v Dolních Chabrech sídliště s 1.100 byty až pro 3.000 lidí v hodnotě téměř 6 miliard korun, skupuje další pozemky i od radních a radnice ho v tom ještě podporuje!

nove-chabry-2016

Znehodnocení domů a bytů, tisíce nových lidí, vyšší kriminalita
Stávající obyvatelé Dolních Chaber jsou zvyklí na relativně poklidný život a ani si neuvědomují, jak negativní dopad může mít masivní výstavba na cenu jejich nemovitostí. Dolní Chabry jsou díky své poloze a výborné dopravní dostupnosti do centra Prahy jednou z nejdražších čtvrtí rodinných domů v hlavním městě. Pokud zde vyroste plánované sídliště v rozsahu, který podporuje developer a místní radnice, zvýší se počet obyvatel celých Chaber téměř na dvojnásobek. Dolní Chabry měly doposud oproti většině okrajových čtvrtí Prahy to unikum, že zde není žádný průmysl, minimum dopadů tranzitní dopravy (dálnice a železnice), dostatek zeleně (Ďáblický háj a Draháňské údolí) a především zde nestojí žádné sídliště. Obec si zachovává stále vesnický ráz a díky tomu jsou místní nemovitosti extrémně žádané a ceny nadstandardně vysoké. Současní představitelé radnice se ale snaží dělat vše pro to, aby to tak už dlouho nebylo a Chabry byly další okraj Prahy se sídlištěm za zády, které s sebou může přinést všechny negativní vlivy jako výrazné navýšení počtu obyvatel, zvýšení kriminality a větší anonymitu obyvatel. Obyvatelé Dolních Chaber mají poslední šanci vyjádřit veřejně svůj nesouhlas s devastací rázu naší městské části.

Infrastruktura obce a naprostý nedostatek informací
Občané dolních Chaber vůbec netuší, co jim vyrůstá za zády, a většina z nich si nedovede ani představit rozsah toho, co zde ještě může vyrůst. Představitelé Dolních Chaber se mezitím fotí se sklenkou sektu a vystavují své fotografie na facebookových stránkách spokojeného developera.

12968099_1673946649535191_4120898571865586729_o

Když se v Dolních Chabrech rozhodne někdo stavět, řeší se vždy otázky kapacity místních mateřských škol, základní školy, dopravní obslužnost lokality a kapacita místní čističky odpadních vod. V případě největšího developerského projektu Nové Chabry, který byl původně v roce 2009, kdy projekt vznikal, dimenzován na cca 20 domů se čtyřmi podlažím, je to jinak. Aktuální plánovaný rozsah je již 46 bytových domů, z nichž většina má 5 a více nadzemních pater. Řečí čísel to znamená, že developer zde chce postavit více než 91.000 m2 podlahové plochy nových bytů. To při průměrné prodejní ceně kolem 65.000 Kč za m2 představuje rozsah výstavby za téměř 6.000.000.000 Kč (šest miliard korun). K tomu je nutné ještě přičíst stovky nových parkovacích míst a nebytové prostory.

12967928_1673946589535197_859087575343723911_o

Smlouva, nad kterou kroutí právníci hlavou
Vrcholem korupčního jednání se zdá být smlouva o spolupráci, kterou městská část Dolní Chabry slíbila podepsat v březnu 2016 a která vkládá do celé kauzy nově vytvořený Nadační fond. Ze smlouvy je dle vyjádření právníků jasné, že i v případě, že Magistrát Hlavního města Prahy schválí navýšení koeficientů ve stávajících etapách, které místní radní podporují, pravděpodobně vůbec nemusí dojít k naplnění smlouvy. Smlouva schválená Zastupitelstvem uvádí, že k plnění dojde až v případě, že celková čistá podlahová plocha schváleného projektu bude více jak 91.000 m2. Developer tak ke splnění bude pravděpodobně potřebovat i pozemek, který koupil shodou okolností ve stejný čas, kdy probíhalo jednání o podpoře navyšování koeficientů, od místostarosty Dolních Chaber pana Malého a jeho rodiny, nebo bude muset minimálně dotáhnout do konce územní řízení na několik dalších etap se stovkami bytů. To může být proces i na několik let. Smlouvy jsou napsány tak nejasně (především čl. II odst. 5 smlouvy o spolupráci), že to dnes neumí nikdo přesně spočítat.

Ačkoliv smlouva měla být již údajně podepsána již v dubnu, do dnešního dne (16. května 2016) není její plné znění veřejné a nebyla zveřejněna ani na úřední desce. Jakmile smlouvu získáme, okamžitě ji zveřejníme.

Kompletní dokumentaci k další etapě sídliště Nové Chabry najdete v přiloženém PDF dokumentu. Oznameni EIA Nove Chabry FaG

Zastírací manévr jménem základní škola
Je zřejmé, že se od začátku jedná o pochybení mimořádného rozsahu. Celý projekt se snaží zastupitelstvo krýt darovací smlouvou, jejíž obsah oslovení právníci zpochybňují a je pravděpodobné, že k naplnění bodů, o které se opírá, nikdy nemusí dojít. I kdyby došlo, radní a starosta Dolních Chaber pan Malina prezentují nutnost rozšiřování školy, ale i v oficiální komunikaci je jasně uvedeno, že finanční prostředky půjdou maximálně chabry-skolana přístavbu jídelny a tělocvičny. Nedojde tedy k navýšení kapacity školy ani o jedno jediné místo pro nového žáka! Oslovení občané Dolních Chaber jsou tak záměrně uváděni v omyl, že díky výhodné spolupráci s developerem sice v obci přibude několik stovek žáků, ale zároveň zde vyroste nová škola. Rozpočet na novou školu a nutná investice přesahuje částku 100 milionů korun. Celkové investiční náklady stavebního developmentu v Chabrech dosahují miliardových částek. V tomto světle je výše oficiálního daru 42 milionů od developera opravdu směšná, i kdyby se ji nakonec podařilo realizovat.

Nezájem místních obyvatel
Je až s podivem, jak málo lidí se zajímá o dění v obci, které se přímo dotýká jejich okolí a majetku. Když přijde na jednání Zastupitelstva občan, který tam vznese několik kritických dotazů, je na něho pohlíženo automaticky jako na škodnou a reakce je velmi negativní. Tak tomu bylo i na posledním jednání Zastupitelstva 2. března 2016. Právě proto jsme se rozhodli sepsat dostupné informace a dát je občanům k dispozici veřejně. Ačkoliv radnice začala začátkem roku 2016 zveřejňovat všechny smlouvy elektronicky na webových stránkách (byla spuštěna aplikace elektronické úřední desky), je s podivem, že právě smlouva se společností Star Group Ltd. nebyla předložena ani zastupitelům v plném rozsahu vč. důležitých příloh a občan, který má zájem o tyto informace, musí zažádat osobně představitele obce podle zákona č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím), jinak se nic podstatného nedozví. Přitom stačí tak málo, jednou za 3 měsíce přijít na veřejné zasedání Zastupitelstva a projevit svůj zájem o místní dění. Další jednání se koná 1. června 2016 od 18 hodin v obřadním sále Chaberského dvora.

pozvanka-starosta
K tématu Beranov se ve středu 25. května 2016 od 18:00 hodin uskuteční ve velkém sále Úřadu MČ diskusní večer starosty Dolních Chaber s občany.

Tištěnou pozvánku dostanou všichni obyvatelé Dolních Chaber do poštovních schránek.

Milada Stroblová,
2016-06-18
přečteno 1137x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt