Home | O nás | Stanovy spolku | Kontakt | Registrace
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Naše radnice je otevřena, občané nebuďme lhostejní a vstupme .

Občanské iniciativy během posledních let dosáhly toho, že radnice jsou více otevřené poskytovat informace.   Projekt má jméno Otevřené radnice.  Naši radní  a úřad toto postupně realizují.  Jaké jsou informační toky k občanům,  snad již každý ďábličák ví.   Náš  velmi pěkný a srozumitelný web  MČ dává  nové informace, které by občané neměli přehlédnout.

K jádru  věci :  METROPOLITNÍ PLÁN   Na podzim t.r. se začnou veřejná projednání Metropolitního plánu.  Na Institutu plánování  / IPR / proběhla již dvě jednání s městskými částmi. Pan starosta Růžička o nich informuje radu zastupitelstva / 42.zasedání -  informace i ve zpravodaji červenec - srpen a 46. zasednání- informace v zápisu z jednání na webu naší MČ. /

Co o Metroplitním plánu vědí ďábličtí občané?  Souhlasí se změnami?  Učím se  nevytvářet si doměnky, avšak nyní to učiním.  Domnívám se, že většina Ďáličáků neví, co v Metropolitním plánu  pro  nás Magistrát HMP naplánoval.

Milí sousedé , neleňte!

Podívejte se na  web Ďáblic.  Naleznete zde  mapy  Metroplitního plánu  snadno studovatelné. K tomuto plánu se má právo vyjádřit každý občan.

Jsem v kontaktu s komisí výstavby a investic a obdržela  jsem  připomínky  dvou členů komise k MPP. Zcela  s jejich pohledem na budoucí vývoj Ďáblic  souhlasí. Nevím však, jak se o tyto poznámky opírá pan starosta. Od roku 2007 studuji jako laik všechny změny UP. Proto dodávám : Zástavbou se mají Ďáblice zvětšit jen v souladu se starými plány. Přibyl tu však projekt vysokorychlostní dráhy, kterou Praha postrádá a významně ubylo dříve plánované zeleně. Propojení Ďáblic  komunikací do Tesca je přes nesouhlas  SPD a MČ / minulé změny UP/stále plánováno dokonce jako veřejně prospěšná stavba. / ďáblická veřejnost ji  určitě nepožadovala/

Srovnání je opět snadné na webu MČ  naleznete i mapy platného územního plánu a zde je vidět, jaké velké plochy lesů a pražské zeleně jsou v doposud  platném UP. Nebudou li se ďábličtí občané brát za svoje ŽP , schválený MPP tak, jak je na webu, začne po roce 2020 platit.

Nedaří  se mi vytvořit spolupráci Spolku pro Ďáblice s panem starostou,  nemám informace, jak sám na úpravách Metropolitního plánu   s IPR spolupracuje. Proto se obracím na členy spolku, příznivce našeho spolkového webu, aby nezůstali pasivní. To, co se z nezájmu občanů stalo  s UP v  blízkých částech Prahy je varující / dříve uveřejněné texty webu SpD/.

Spolek po celou dobu  účinně konal při stěžejním dění, která měla ovlivnit životní prostředí Ďáblic.  Budeme aktivní i nadále. Přibyla  kontrola práce úřadu.

Rady obcí a jejich úřady nejsou soukromé  firmy.  Občané mají plné právo kontroly.

Milada Stroblová,
2016-08-16
přečteno 723x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


Přiso - Ekofórum-Přiso - Ekofórum

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

Ďáblické rezidence-Ďáblické rezidence aneb pořiďte si byt u největší pražské skládky

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Kontakt | Registrace