Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Naše radnice je otevřena, občané nebuďme lhostejní a vstupme .

Občanské iniciativy během posledních let dosáhly toho, že radnice jsou více otevřené poskytovat informace.   Projekt má jméno Otevřené radnice.  Naši radní  a úřad toto postupně realizují.  Jaké jsou informační toky k občanům,  snad již každý ďábličák ví.   Náš  velmi pěkný a srozumitelný web  MČ dává  nové informace, které by občané neměli přehlédnout.

K jádru  věci :  METROPOLITNÍ PLÁN   Na podzim t.r. se začnou veřejná projednání Metropolitního plánu.  Na Institutu plánování  / IPR / proběhla již dvě jednání s městskými částmi. Pan starosta Růžička o nich informuje radu zastupitelstva / 42.zasedání -  informace i ve zpravodaji červenec - srpen a 46. zasednání- informace v zápisu z jednání na webu naší MČ. /

Co o Metroplitním plánu vědí ďábličtí občané?  Souhlasí se změnami?  Učím se  nevytvářet si doměnky, avšak nyní to učiním.  Domnívám se, že většina Ďáličáků neví, co v Metropolitním plánu  pro  nás Magistrát HMP naplánoval.

Milí sousedé , neleňte!

Podívejte se na  web Ďáblic.  Naleznete zde  mapy  Metroplitního plánu  snadno studovatelné. K tomuto plánu se má právo vyjádřit každý občan.

Jsem v kontaktu s komisí výstavby a investic a obdržela  jsem  připomínky  dvou členů komise k MPP. Zcela  s jejich pohledem na budoucí vývoj Ďáblic  souhlasí. Nevím však, jak se o tyto poznámky opírá pan starosta. Od roku 2007 studuji jako laik všechny změny UP. Proto dodávám : Zástavbou se mají Ďáblice zvětšit jen v souladu se starými plány. Přibyl tu však projekt vysokorychlostní dráhy, kterou Praha postrádá a významně ubylo dříve plánované zeleně. Propojení Ďáblic  komunikací do Tesca je přes nesouhlas  SPD a MČ / minulé změny UP/stále plánováno dokonce jako veřejně prospěšná stavba. / ďáblická veřejnost ji  určitě nepožadovala/

Srovnání je opět snadné na webu MČ  naleznete i mapy platného územního plánu a zde je vidět, jaké velké plochy lesů a pražské zeleně jsou v doposud  platném UP. Nebudou li se ďábličtí občané brát za svoje ŽP , schválený MPP tak, jak je na webu, začne po roce 2020 platit.

Nedaří  se mi vytvořit spolupráci Spolku pro Ďáblice s panem starostou,  nemám informace, jak sám na úpravách Metropolitního plánu   s IPR spolupracuje. Proto se obracím na členy spolku, příznivce našeho spolkového webu, aby nezůstali pasivní. To, co se z nezájmu občanů stalo  s UP v  blízkých částech Prahy je varující / dříve uveřejněné texty webu SpD/.

Spolek po celou dobu  účinně konal při stěžejním dění, která měla ovlivnit životní prostředí Ďáblic.  Budeme aktivní i nadále. Přibyla  kontrola práce úřadu.

Rady obcí a jejich úřady nejsou soukromé  firmy.  Občané mají plné právo kontroly.

Milada Stroblová,
2016-08-16
přečteno 737x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt