Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Příprava Metropolitního plánu musí vznikat ve spolupráci, nikoli odtažitě od obyvatel Prahy.

V knihovně Václava Havla se dle plánu třikrát  sešli  zástupci Institutu plánování rozvoje Prahy, pražské spolky a zástupce Magistrátu , náměstkyně pro územní plán Petra Kolínká.  Účastnila jsem se prvního setkání. Setkání ve mě nechalo nepříjemný pocit.  Dva mladí architekti, kteří zde zastupovali Institut, na úvod vysvětlovali nejprve  celkový přístup IPR k zadané práci. Když došlo na dotazy ukázalo se, že proti nim stojí zástupci spolků, kteří nejen, že  model plánování pochopili, ale  i odkryli jeho nedostatky.  Setkání přineslo zviditelnění problémů. Další dvě setkání vyvrcholila odvoláním ředitele IPR ing. arch. Petra Hlaváčka z funkce . Dnes byl Arnikou zveřejněn   následující otevřený dopis :

 

OTEVRENY DOPIS Metropolitni plan - spolky.docx

Společný otevřený dopis zastupitelům hlavního města Prahy

 

Vážení zastupitelé,

dovolte nám reagovat na debatu kolem Metropolitního plánu po výpovědi ředitele Institutu plánování rozvoje hlavního města Prahy Ing. arch. Petra Hlaváčka z pohledu aktivních obyvatel a spolků, kteří se zabývají rozvojem Prahy či účastní rozhodování o území.

Odstupující pracovníci IPR dávají Radě hlavního města Prahy za vinu, že svým zásahem ohrozila průběh příprav Metropolitního plánu a celkovou stabilitu této důležité instituce. Jako lidé, kteří dlouhodobě sledují přípravy Metropolitního plánu, však vidíme více souvislostí.

Zadání Metropolitního plánu schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy v září 2013. Kancelář Metropolitního plánu během roku 2014 představila „Koncept odůvodnění“, ale až do letošního června 2016 zůstal samotný návrh neveřejným dokumentem. Zastupitelstvo letos v červnu projednalo podnět více než tisícovky Pražanů k větší otevřenosti a teprve poté byl návrh plánu zveřejněn.

Metropolitní plán se od dosavadního územního plánu z roku 1999 bude velmi lišit. Demokratická kultura společného rozhodování říká, že pro úspěch je nutné budovat konsensus nad hlavními tezemi a pravidly plánu. Zvláště důležité je budování konsensu nad metodikou a různými možnostmi řešení. Logickými partnery pro tuto debatu jsou mimo jiné aktivní obyvatelé a spolky, kteří se územního rozhodování účastní v současnosti.

K návrhu Metropolitního plánu vyšlo několik kritických posudků, ať již od Asociace pro urbanismus a územní plánování nebo od Svazu městských částí. Mnoho podnětů k dopracování přineslo také aktuální stanovisko Pracovní skupiny RHMP. Na základě dosavadních zkušeností a pokusů a dialog jsme dospěli k přesvědčení, že dosavadní tým projektantů Metropolitního plánu nebyl ochotný vést širokou debatu a zapracovávat případné změny. Kriticky dokonce nahlížel i na kontrolu ze strany Magistrátu a Rady hl. města Prahy. Při pohledu do jiných měst a obcí přitom zjišťujeme, že si politické vedení logicky běžně vymezuje právo včas zasahovat a regulovat přípravy svých nových územních plánů.

Vážení zastupitelé, pozornost obyvatel ke stavebnímu rozvoji mezi Pražany trvale roste. Tento trend povede k tomu, že budete stále častěji hledat východiska mezi různými zájmy obyvatel, investorů a dalších hráčů. Abyste dokázali v takových jednáních uspět, potřebujete jasná pravidla a limity, podle kterých se v území bude rozhodovat.

Věříme, že nový tým Metropolitního plánu přinese větší otevřenost a možnost budování konsensu nad pravidly územního rozvoje Prahy.

ARNIKA - Centrum pro podporu občanů

 


 


Milada Stroblová,
2016-10-04
přečteno 675x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt