Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Plán Odboru pro územní rozvoj MHM Prahy pro první měsíce roku 2017

Jakým způsobem chce Petra Kolínská zlepšit práci na  tolik potřebném Metropolitním plánu Prahy ?

V dopisu P. Kolínské  pražským spolkům / prosinec 2016/ , od nichž  vyvstala velká vlna nespokojenosti s průběhem přípravy MPP, najdeme  plán  spolupráce  pořizovatele UP a jednotlivých MČ Prahy cestou participace. Odtud cituji  důležité sdělení:

 

.......pilíře participace-

1/ informační a diskusní setkání k metropolitnímu plánu v městských částech pořádané ve spolupráci s IPR a externím facilitátorem.... harmonogram a soupis participačních aktivit bude radou hlavního města schválen v prvních měsících  2017....

 

Po přečtení se nabízejí tyto otázky :

 

Jakým způsobem mediálně viditelně  se dotáží spolky v lednu - únoru, jak je naplnován tento program?

Jsou  radní MČ připraveni na plánovaná  setkání  u nich  doma v  městských částech Prahy?

Jak jsou spolky jednotlivých MČ připraveny  na takováto setkání?

Jak  spolky a zastupitelé MČ  nad plány svého domova  spolupracují ?

Milada Stroblová,
2016-12-24
přečteno 760x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt