Home | O nás | Stanovy spolku | Kontakt | Registrace
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Plán Odboru pro územní rozvoj MHM Prahy pro první měsíce roku 2017

Jakým způsobem chce Petra Kolínská zlepšit práci na  tolik potřebném Metropolitním plánu Prahy ?

V dopisu P. Kolínské  pražským spolkům / prosinec 2016/ , od nichž  vyvstala velká vlna nespokojenosti s průběhem přípravy MPP, najdeme  plán  spolupráce  pořizovatele UP a jednotlivých MČ Prahy cestou participace. Odtud cituji  důležité sdělení:

 

.......pilíře participace-

1/ informační a diskusní setkání k metropolitnímu plánu v městských částech pořádané ve spolupráci s IPR a externím facilitátorem.... harmonogram a soupis participačních aktivit bude radou hlavního města schválen v prvních měsících  2017....

 

Po přečtení se nabízejí tyto otázky :

 

Jakým způsobem mediálně viditelně  se dotáží spolky v lednu - únoru, jak je naplnován tento program?

Jsou  radní MČ připraveni na plánovaná  setkání  u nich  doma v  městských částech Prahy?

Jak jsou spolky jednotlivých MČ připraveny  na takováto setkání?

Jak  spolky a zastupitelé MČ  nad plány svého domova  spolupracují ?

Milada Stroblová,
2016-12-24
přečteno 739x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


Přiso - Ekofórum-Přiso - Ekofórum

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

Ďáblické rezidence-Ďáblické rezidence aneb pořiďte si byt u největší pražské skládky

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Kontakt | Registrace