Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Více zeleně v Ďáblicích - dokumenty

usnesení zastupitelstva Ďáblic z roku 2008

 


Městská část Praha - Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

11. zasedání

dne 30. 09. 2008

USNESENÍ č. 106/08/ZMČ

k zalesnění jižní strany skládky A.S.A. p.č. 1580/1v k. ú. Ďáblice

Zastupitelstvo po projednání

I. Schvaluje

1. 1. realizaci zalesnění jižní strany skládkového tělesa na části pozemku p. č. 1580/1 jako nutné v souvislosti s rozšířením skládky o 26.sekci

II. Pověřuje Radu MČ Praha - Ďáblice

2.1. zjistit vlastnická práva k předmětnému pozemku, případně získat předběžný souhlas vlastníka

2. 2. jednat s příslušnými odbory MHMP, případně se společností A. S. A. spol. s r.o.

2.3. informovat Zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice o výsledcích všech jednání

JUDr. Tomáš Engel Danuše Ševčíková

zástupce starosty starostka

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

souhlas s realizací od MHMP Odboru ochrany přírody zastoupený ing. arch. Janem Winklerem ze dne 3.11.2008

 

nesouhlas Pozemkového fondu České republiky zastoupený ing. Josefem Tunglem ze dne 3.11.2008 -  nesouhlas  vzhledem k v dané době  neproběhlým církevním restitucím, dotčené pozemky v majetku církve

 

dokumenty ani fotografie  vzhledem k poruše webu spolku nelze kopírovat

 

 

Milada Stroblová,
2017-02-05
přečteno 691x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt