Home | O nás | Stanovy spolku | Kontakt | Registrace
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 47 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Více zeleně v Ďáblicích - dokumenty

usnesení zastupitelstva Ďáblic z roku 2008

 


Městská část Praha - Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

11. zasedání

dne 30. 09. 2008

USNESENÍ č. 106/08/ZMČ

k zalesnění jižní strany skládky A.S.A. p.č. 1580/1v k. ú. Ďáblice

Zastupitelstvo po projednání

I. Schvaluje

1. 1. realizaci zalesnění jižní strany skládkového tělesa na části pozemku p. č. 1580/1 jako nutné v souvislosti s rozšířením skládky o 26.sekci

II. Pověřuje Radu MČ Praha - Ďáblice

2.1. zjistit vlastnická práva k předmětnému pozemku, případně získat předběžný souhlas vlastníka

2. 2. jednat s příslušnými odbory MHMP, případně se společností A. S. A. spol. s r.o.

2.3. informovat Zastupitelstvo MČ Praha – Ďáblice o výsledcích všech jednání

JUDr. Tomáš Engel Danuše Ševčíková

zástupce starosty starostka

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

souhlas s realizací od MHMP Odboru ochrany přírody zastoupený ing. arch. Janem Winklerem ze dne 3.11.2008

 

nesouhlas Pozemkového fondu České republiky zastoupený ing. Josefem Tunglem ze dne 3.11.2008 -  nesouhlas  vzhledem k v dané době  neproběhlým církevním restitucím, dotčené pozemky v majetku církve

 

dokumenty ani fotografie  vzhledem k poruše webu spolku nelze kopírovat

 

 

Milada Stroblová,
2017-02-05
přečteno 669x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


Přiso - Ekofórum-Přiso - Ekofórum

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

Ďáblické rezidence-Ďáblické rezidence aneb pořiďte si byt u největší pražské skládky

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Kontakt | Registrace