Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 42 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Celkem 361 záznamů, vybrány záznamy 181-200

Téma: Rubrika:  HledejZrušit


 • Připomínky člena KV Ing.Tomáše Dvořáka pro ústní jednání - stav. povolení II.etapa skládky-rozšíření-26.sekce
  Člen kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice p. Ing. Tomáš Dvořák zpracoval důležité připomínky k dnešnímu ústnímu jednání ve věci stavebního povolení pro II. etapu skládky-rozšíření o 26, sekci. S
  2009-09-04, Věra Prokešová, přečteno 1207x


 • Námitky OspD pro jednání o stavebním povolení k rozšíření skládky II. etapy o 26. sekci
  Občanské sdružení pro Ďáblice se zúčastnilo dnešního dne ústního jednání ve věci stavebního povolení pro 26. sekci-rozšíření skládky II. etapa, které se konalo na stavebním odboru MČ Praha 8. V příloze naleznete
  2009-09-04, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1163x


 • Pohyblivý kopec s pěti milióny tun odpadu - Novinky.cz z 29.7.09
  Chcete se podívat na záběry skládky v Ďáblicích pořízené z vrtulníku? Máte nyní možnost na následující adrese:
  -->http://www.novinky.cz/ekonomika/174842-letecke-zabery-pohyblivy-kopec-s-pet
  2009-08-17, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1330x


 • Zahájení stavebního řízení a pozvání na ústní jednání "Skládka odpadů S-OO Ďáblice II.etapa rozšíření - sektor 26"
  V příloze naleznete oznámení o zahájení stavebního řízení, které obdržela MČ Ďáblice.
  2009-08-16, Věra Prokešová, přečteno 1204x


 • LN č. 31 z 27.7.09 "Rozvoj území v teorii a praxi" - autor Miroslav Patrik
  Do prázdninové pohody přinášíme článek předsedy občanského sdružení Děti Země. Myslíme si, že stojí za přečtení a za zamyšlení.
  2009-08-16, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1259x


 • Rozhodnutí MŽP k odvolání O.s. pro Ďáblice ke změně IPPC -skládka Ďáblice
  Občanské sdružení pro Ďáblice obdrželo zamítavé rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ke svému odvolání ke změně integrovaného povolení provozu skládky Ďáblice. Celé rozhodnutí najdete v příloze. Byli jsme
  2009-08-06, Věra Prokešová, přečteno 1239x


 • Bude potřebovat Praha skládku v Ďáblicích? Odpověď hledejte v článku Petra Švece z deníku Mf Dnes z 25.7.2009
  Jak je to vlastně se skládkou komunálního odpadu v Ďáblicích a jejím rozšířením? Deník MF Dnes otiskl 25.7.09 zajímavý a hlavně důležitý článek. S laskavým svolením jmenovaného deníku článek najdete v příloze.
  2009-08-06, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1269x


 • Tisková zpráva k problematice severozápadního segmentu SOKP Ruzyně-Březiněves, stavba č. 518 a 519
  Převzato z webu o.s. Nad Drahaňským údolím. Naleznete v příloze.
  2009-07-17, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1357x


 • Zastupitelstvo MČ Ďáblice schválilo na svém zasedání dne 24.6.09 vyhlášení místního referenda na základě návrhu občanů
  Zastupitelstvo naší městské části včera schválilo konání místního referenda v Ďáblicích k připravovanému rozšíření skládky odpadu. Návrh podpořilo 847 občanů. Referendum se bude konat ve stejném termínu jako
  2009-06-25, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1190x


 • Zítra v 18.00 začne veřejné zasedání zastupitelstva MČ Ďáblice - v programu je pod bodem 11 žádost občanů na vyhlášení referenda Můžete-li, přijďte!
  Milí sousedé, občané Ďáblic, přípomínáme Vám všem, že zítra budeme mít všichni možnost účastnit se veřejného projednávání ve věci vyhlášení místního referenda k dalšímu rozšíření skládky. Velká část
  2009-06-23, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1297x


 • Zásadní připomínky OspD k celoměstsky významné změně ÚP SÚ hl.m. Prahy-Z 2156-rozšíření skládky
  Občanské sdružení, stejně tak jako jednotliví občané, podalo své připomínky k návrhu zadání změny Z 2156 - rozšíření skládky v k.ú. Ďáblice na k.ú. Březiněves. Text připomínek naleznete v příloze. Za občany
  2009-06-22, Věra Prokešová, přečteno 1213x


 • Další krok ke konání referenda k rozšíření skládky - předání návrhu na jeho vypsání a podpis. archů pro jednání VZZ 24.6.09-oprava přílohy
  Dnešního dne předali zástupci přípravného výboru pro vypsání referenda podklady k jednání zastupitelstva, které se bude konat dne 24.6.09. V programu veřejného zasedání je tento bod uveden pod č. 11. Podařilo se
  2009-06-22, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1158x


 • Připomínky k návrhu celoměstsky významných změn II. ÚP SÚ hl.m. Prahy, změna Z939/00 - realizace letové dráhy RWY 06R/24L
  V příloze zveřejňujeme připomínky našeho občanského sdružení, které vypracovalo sousední občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Z časových důvodů (souběžně probíhající změna ÚP skládka) jsme
  2009-06-17, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1816x


 • Požadavek občanů na konání referenda bude na programu veřejného zasedání zastupitelstva 24.6.2009 -účast co největšího počtu občanů je velmi důležitá
  Děkujeme všem, kdo se aktivně zúčastnili akce "občané v Ďáblicích chtějí referedum" a svůj volný čas věnovali obcházení těch méně aktivních spoluobčanů s podpisovými archy a připomínkami ke změně
  2009-06-17, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1157x


 • Připomínky k Celoměstsky významným změnám II-změna 2156 - p.Ing. Růžička-předseda komise životního prostředí
  Vážení sousedé, v příloze naleznete zpracované připomínky p. Ing. Růžičkou, předsedou komise životního prostředí k návrhu zadání změn územního plánu - Celoměstsky významné změny II- změna 2156 - rozšíření
  2009-06-13, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1067x


 • Připomínky veřejnosti ke změně ÚP č.2156/00-rozšíření skládky o III. etapu možno podat do 18.6.2009
  Občané hl. m.Prahy mohou podávat připomínky k návrhu zadání změny územního plánu - celoměstsky významné změny - změna č. 2156/00 - rozšíření skládky v k.ú. Ďáblice do k.ú. Březiněves a posunutí biokoridoru.
  2009-06-07, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1099x


 • Veřejná debata o změnách územního plánu -pozvánka na 10.6.09 v 18.00 do Kongresového centra ČVUT v Dejvicích
  Zveme na veřejnou debatu - besedu o územním plánu - viz níže. Největší staveniště Evropy? Pražský hrad mezi mrakodrapy? Místo nádraží kanceláře? Jaká bude Praha? Veřejná debata o změnách územního plánu
  2009-06-04, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1277x


 • Zastupitel MČ Praha-Ďáblice Dr. Novotný vyzval starostku naší MČ k zařazení změny ÚP- skládka III.etapa do programu dnešní schůze RMČ
  Uveřejňujeme žádost zastupitele naší MČ adresovanou starostce MČ Praha Ďáblice, aby se zaařadila na program jednání Rady MČ projednání záměru Magistrátu rozšířit skládku o další, již III. etapu. O návrhu změny
  2009-06-01, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1133x


 • Žádost člena výboru OspD p. Dačeva adresovaná Radě MČ k zaujmutí stanoviska ke změně územního plánu Z 987/07 - Ekospol Ďáblická perla
  Uveřejňujeme žádost p. Dačeva, kterou poslal nejen Radě naší městské části, ale v kopii i všem zastupitelům. Již dříve jsme v rubrice Životní prostředí zveřejnili výzvu OspD paní starostce. Vazene damy a panove,
  2009-06-01, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1337x


 • Ústavní soud zrušil zákon č. 544/2005 Sb. o výstavbě nové dráhy na ruzyňském letišti
  Důležité sdělení!!! Převzato z webu Nad Drahaňským údolím. Zákon o výstavbě nové dráhy na ruzyňském letišti zrušen Ústavní soud dnes pro rozpor s ústavním pořádkem zrušil nálezem sp. zn. Pl ÚS 24/08 zákon o
  2009-05-29, Věra Prokešová, přečteno 1846x


 • 1-20  21-40  41-60  61-80  81-100  101-120  121-140  141-160  161-180  181-200   >>>

  UŽIVATEL

  Uživatel: Heslo:


  Stát se členem sdružení!


  NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

  Arnika-Arnika

  Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

  Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

  o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

  o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

  Praguewatch.cz-Praha pod lupou
  Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt