Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 42 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Celkem 361 záznamů, vybrány záznamy 201-220

Téma: Rubrika:  HledejZrušit


 • Veřejná vyhláška - oznámení o projednání konceptu změn vlny 07 ÚP SÚ hl.m.Prahy
  Magistrát hl. m. Prahy oznámil veřejnou vyhláškou další jednání o změně územního plánu vlny 07. Součástí návrhu konceptu změn vlny 07 je rovněž změna č. 987, která se týká žádosti Ekospolu o změnu funkčního
  2009-05-29, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1258x


 • Pouť z D.Chaber na Sedlecké skály a ekumenická bohoslužba za krajinu ve fotografiích účastníků
  V krátkosti informujeme o akci, která byla avizována na našich webových stránkách. - viz pozvánka na ekumenickou bohoslužbu, ve vývěskách i v místním rozhlase. Škoda, že z Ďáblic přišlo málo lidí. Bylo to moc
  2009-05-24, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1459x


 • Žádost OspD o vyjádření ke změně ÚP Z 987 adresovaná starostce a Radě MČ Ďáblice
  V příloze zveřejňujeme žádost našeho občanského sdružení adresovanou starostce naší MČ pí. Ševčíkové a Radě MČ, aby se vyjádřili k navrhované změně Z 987 územního plánu, týkající se výstavby firmy Ekospol,
  2009-05-21, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1067x


 • O projektu
  Záměr projektu „Ďáblické rezidence“ byl zveřejněn na adrese http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp?pageNumber=1 v rámci Informačního systému EIA – Záměry na území ČR.
  2009-05-11, Tatjana  Dohnalová, přečteno 6318x


 • Ďáblické rezidence aneb pořiďte si byt u největší pražské skládky.
  Místo pro novou zástavbu nazvanou, jak už to u takovýchto developerských projektů bývá, velmi honosně Ďáblické rezidence, nebylo zvoleno příliš vhodně. Jedná se o území, které je dnes postiženo množstvím
  2009-05-11, Tatjana  Dohnalová, přečteno 5519x


 • Odvolání OspD k Min. živ. prostředí proti Rozhodnutí Magistrátu o změně integrovaného povolení provozu skládky Ďáblice II. etapa rozšíření- 26. sekce
  Občanské sdružení se odvolalo k Ministerstvu životního prostředí proti Rozhodnutí Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, ze dne 15. dubna 2009, SZn: S-MHMP-761847/2008/OOP-VIII-135/R-12/09/Hor (dále jen
  2009-05-11, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1234x


 • Mratínský potok a ohrožení jeho prameniště
  Základem života byla a je voda. Proto lidé v dávné minulosti vyhledávali vodní toky, zvláště ty menší a usídlovali se u nich. Z drobných vodotečí získávali jak vodu užitkovou, tak pitnou. Dnes si jen obtížně
  2009-05-07, Tatjana  Dohnalová, přečteno 10261x


 • Návrh zadání celoměstsky významné změny Z 2156/00 - rozšíření skládky v Ďáblicích - doplněné přílohy
  Zveřejňujeme v příloze Vyhlášku-oznámení návrhu zadání celoměstsky významných změn hl.m.Prahy. Nás se týká změna pod č. Z 2156/00 - rozšíření skládky v Ďáblicích - Březiněvsi o další etapu. V přílohách
  2009-05-04, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1291x


 • Pozvánka na ekumenickou bohoslužbu za krajinu
  Ekumenická bohoslužba za krajinu - pozvánka Ekumenická bohoslužba za krajinu 2008 Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s OS Nad Drahaňským údolím, OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, OS pro
  2009-04-27, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1159x


 • Tisková zpráva o.s. Občané proti hluku a emisím, Nad Drahaňským údolím, Pro Ďáblice, Pro Nebušice, PŘISO
  V Praze 24.4.2009 Titul Ropák 2008 pro primátora hl. m. MUDr. Pavla Béma Občanská sdružení Občané proti hluku a emisím, Nad Drahaňským údolím, Pro Ďáblice, Pro Nebušice, PŘISO velmi vítají, že titul Ropák pro rok
  2009-04-24, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1421x


 • Literární noviny č. 13: "Účet za Stromovku"
  V příloze uveřejňujeme článek Účet za Stromovku převzatý z Literárních novin č.13 s laskavým svolením autorky pí. Terezy Šimůnkové.
  2009-04-13, Věra Prokešová, přečteno 2561x


 • Literární noviny č.13: "Tunel proti Pražanům" a "Blanka útočí"
  Z Literárních novin č. 13 jsme převzali se souhlasem autorky Terezy Šimůnkové článek "Blanka útočí" a v příloze naleznete článek "Tunel proti Pražanům". DOMOV Tereza Šimůnková Blanka útočí
  2009-04-13, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1880x


 • Odpověď Magistrátu na návrh změn územního plánu OspD z loňského roku
  Po urgenci na Magistrátu jsme konečně obdrželi odpověď z Odboru územního plánování na naše návrhy na změnu územního územního plánu v Ďáblicích dubna loňského roku (na webu jsou v rubrice životní prostředí v bodu
  2009-04-08, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1060x


 • Připomínky OspD k Zásadám územního rozvoje hl.m.Prahy
  Podali jsme své připomínky k Zásadám územního rozvoje hl.m. Prahy. Zásady najdete také na našem webu téma Životní prostředí - Věcně shodné připomínky... . Naše připomínky odeslané na Magistrát, odbor územního
  2009-04-08, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1140x


 • Další reakce na dopis firmy A.S.A. paní starostce, tentokrát od zastupitelky Věry Prokešové
  Uveřejňujeme odpověď zastupitelky paní Věry Prokešové k dopisu firmy A.S.A., kterou odeslala paní starostce a všem zastupitelům. Zatím zůstalo její vyjádřeí bez odpovědi. O uveřejnění nás paní Prokešová sama
  2009-04-08, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1200x


 • Zastupitelstvo hl. m. Prahy odsouhlasilo změnu ÚP pro III. etapu skládky podle požadavku MČ Březiněves!!!
  Na žádost MČ Březiněvsi odsouhlasilo dne 26.3.09 zastupitelstvo hl.m. Prahy změnu územního plánu a posunutí biokoridoru pro III. etapu skládky. Ještě při veřejné schůzi našeho zastupitelstva dne 25.3.2009 bylo paní
  2009-04-07, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1156x


 • Předseda kontrolního výboru MČ Ďáblice MUDr. Petr Bačkovský reaguje svou odpovědí paní starostce na dopis firmy A.S.A.
  Zveřejňujeme další reakci na dopis firmy A.S.A., tentokrát p. MUDr. Petra Bačkovského, předsedy kontrolního výboru MČ Ďáblice. Vážená paní starostko, obdržel jsem od Vás písemnou reakci firmy ASA, zastoupenou panem
  2009-04-05, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1426x


 • Reakce člena kontrol.výboru MČ Ďáblice p. Tomáše Dvořáka na dopis firmy A.S.A.zaslaná zastupitelům naší MČ
  Uveřejňujeme reakci člena kontrolního výboru MČ Ďáblice na dopis firmy A.S.A adresovaný starostce naší MČ, který ještě jednou pro úplnost uvádíme v příloze. Svoji odpověď včetně fotodokumentace zaslal p. Dvořák
  2009-03-30, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1081x


 • Dopis firmy A.S.A. adresovaný MČ Ďáblice z 26.3.2009 a zpráva České inspekce životního prostředí
  V příloze najdete dopis firmy A.S.A. adresovaný MČ Ďáblice a zprávu České inspekce životního prostředí.
  2009-03-29, Věra Prokešová, přečteno 1037x


 • Tisková zpráva K rozhodnutí Ústavního soudu ČR o zrušení zákona o výstavbě vzletové a přistávací dráhy v Praze Ruzyni
  Převzato z webu občanského sdružení Nad Drahaňským údolím TZ: K rozhodnutí Ústavního soudu ČR o zrušení zákona o výstavbě vzletové a přistávací dráhy v Praze Ruzyni Občanské sdružení pro Nebušice –
  2009-03-29, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1947x


 • <<< 201-220  221-240  241-260  261-280  281-300  301-320  321-340  341-360  361  

  UŽIVATEL

  Uživatel: Heslo:


  Stát se členem sdružení!


  NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

  Arnika-Arnika

  Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

  Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

  o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

  o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

  Praguewatch.cz-Praha pod lupou
  Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt