Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 42 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Celkem 386 záznamů, vybrány záznamy 201-220

Téma: Rubrika:  HledejZrušit


 • Budoucnost Ďáblic a chystané změny územního plánu hl.m. Prahy-pozvání na besedu
  Jak jsme Vás již dříve informovali, bude se konat u nás v Ďáblicích beseda odborníků a zastupitelů s veřejností, kterou pořádáme společně se Sdružním Arnika. V příloze naleznete pozvánku a byli bychom rádi, kdybyste
  2009-10-16, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1337x


 • Občanské sdružení pro Ďáblice připravuje besedu s občany na 23.října 2009 17.00 hod. v ZŠ U Parkánu v Ďáblicích
  Vydáváme tuto informaci zatím hlavně pro zaznamenání termínu do diářů, podrobnější sdělení bude následovat. Beseda se koná v rámci kampaně k referendu, které proběhne v Ďáblicích 6.listopadu 2009 od 13.30 do 22
  2009-10-07, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1154x


 • Stavební povolení k rozšíření II.etapy skládky o 26.sekci vydáno Stavebním úřadem MČ Praha 8
  Stavební úřad MČ Praha 8 vydal stavební povolení pro 26.sekci II.etapy skládky odpadu v Ďáblicích. Všichni věříme, že to bylo poslední stavební povolení k této skládce. Občanské sdružení pro Ďáblice bylo
  2009-10-05, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1506x


 • Referendum k dalšímu rozšíření skládky v Ďáblicích se bude konat 6.listopadu 2009
  Zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 30.9.2009 poo dohodě s přípravným výborem pro referendum odsouhlasilo nový termín konání místního referenda. Bude jím 6.listopad 2009. Pro zdařilý průběh hlasování a jeho
  2009-10-01, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1247x


 • Všem členům Občanského sdružení pro Ďáblice, příznivcům i sponzorům
  Rádi byschom poděkovali všem členům našeho občanského sdružení, kteří již spnili svou povinnost plynoucí ze Stanov sdružení a uhradili členský příspěvek na letošní rok. Těm dalším bychom chtěli jejich závazek
  2009-09-17, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1507x


 • Připomínky člena KV Ing.Tomáše Dvořáka pro ústní jednání - stav. povolení II.etapa skládky-rozšíření-26.sekce
  Člen kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice p. Ing. Tomáš Dvořák zpracoval důležité připomínky k dnešnímu ústnímu jednání ve věci stavebního povolení pro II. etapu skládky-rozšíření o 26, sekci. S
  2009-09-04, Věra Prokešová, přečteno 1216x


 • Námitky OspD pro jednání o stavebním povolení k rozšíření skládky II. etapy o 26. sekci
  Občanské sdružení pro Ďáblice se zúčastnilo dnešního dne ústního jednání ve věci stavebního povolení pro 26. sekci-rozšíření skládky II. etapa, které se konalo na stavebním odboru MČ Praha 8. V příloze naleznete
  2009-09-04, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1193x


 • Pohyblivý kopec s pěti milióny tun odpadu - Novinky.cz z 29.7.09
  Chcete se podívat na záběry skládky v Ďáblicích pořízené z vrtulníku? Máte nyní možnost na následující adrese:
  -->http://www.novinky.cz/ekonomika/174842-letecke-zabery-pohyblivy-kopec-s-pet
  2009-08-17, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1358x


 • Zahájení stavebního řízení a pozvání na ústní jednání "Skládka odpadů S-OO Ďáblice II.etapa rozšíření - sektor 26"
  V příloze naleznete oznámení o zahájení stavebního řízení, které obdržela MČ Ďáblice.
  2009-08-16, Věra Prokešová, přečteno 1213x


 • LN č. 31 z 27.7.09 "Rozvoj území v teorii a praxi" - autor Miroslav Patrik
  Do prázdninové pohody přinášíme článek předsedy občanského sdružení Děti Země. Myslíme si, že stojí za přečtení a za zamyšlení.
  2009-08-16, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1287x


 • Rozhodnutí MŽP k odvolání O.s. pro Ďáblice ke změně IPPC -skládka Ďáblice
  Občanské sdružení pro Ďáblice obdrželo zamítavé rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ke svému odvolání ke změně integrovaného povolení provozu skládky Ďáblice. Celé rozhodnutí najdete v příloze. Byli jsme
  2009-08-06, Věra Prokešová, přečteno 1266x


 • Bude potřebovat Praha skládku v Ďáblicích? Odpověď hledejte v článku Petra Švece z deníku Mf Dnes z 25.7.2009
  Jak je to vlastně se skládkou komunálního odpadu v Ďáblicích a jejím rozšířením? Deník MF Dnes otiskl 25.7.09 zajímavý a hlavně důležitý článek. S laskavým svolením jmenovaného deníku článek najdete v příloze.
  2009-08-06, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1285x


 • Tisková zpráva k problematice severozápadního segmentu SOKP Ruzyně-Březiněves, stavba č. 518 a 519
  Převzato z webu o.s. Nad Drahaňským údolím. Naleznete v příloze.
  2009-07-17, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1370x


 • Zastupitelstvo MČ Ďáblice schválilo na svém zasedání dne 24.6.09 vyhlášení místního referenda na základě návrhu občanů
  Zastupitelstvo naší městské části včera schválilo konání místního referenda v Ďáblicích k připravovanému rozšíření skládky odpadu. Návrh podpořilo 847 občanů. Referendum se bude konat ve stejném termínu jako
  2009-06-25, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1201x


 • Zítra v 18.00 začne veřejné zasedání zastupitelstva MČ Ďáblice - v programu je pod bodem 11 žádost občanů na vyhlášení referenda Můžete-li, přijďte!
  Milí sousedé, občané Ďáblic, přípomínáme Vám všem, že zítra budeme mít všichni možnost účastnit se veřejného projednávání ve věci vyhlášení místního referenda k dalšímu rozšíření skládky. Velká část
  2009-06-23, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1307x


 • Zásadní připomínky OspD k celoměstsky významné změně ÚP SÚ hl.m. Prahy-Z 2156-rozšíření skládky
  Občanské sdružení, stejně tak jako jednotliví občané, podalo své připomínky k návrhu zadání změny Z 2156 - rozšíření skládky v k.ú. Ďáblice na k.ú. Březiněves. Text připomínek naleznete v příloze. Za občany
  2009-06-22, Věra Prokešová, přečteno 1238x


 • Další krok ke konání referenda k rozšíření skládky - předání návrhu na jeho vypsání a podpis. archů pro jednání VZZ 24.6.09-oprava přílohy
  Dnešního dne předali zástupci přípravného výboru pro vypsání referenda podklady k jednání zastupitelstva, které se bude konat dne 24.6.09. V programu veřejného zasedání je tento bod uveden pod č. 11. Podařilo se
  2009-06-22, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1169x


 • Připomínky k návrhu celoměstsky významných změn II. ÚP SÚ hl.m. Prahy, změna Z939/00 - realizace letové dráhy RWY 06R/24L
  V příloze zveřejňujeme připomínky našeho občanského sdružení, které vypracovalo sousední občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Z časových důvodů (souběžně probíhající změna ÚP skládka) jsme
  2009-06-17, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1856x


 • Požadavek občanů na konání referenda bude na programu veřejného zasedání zastupitelstva 24.6.2009 -účast co největšího počtu občanů je velmi důležitá
  Děkujeme všem, kdo se aktivně zúčastnili akce "občané v Ďáblicích chtějí referedum" a svůj volný čas věnovali obcházení těch méně aktivních spoluobčanů s podpisovými archy a připomínkami ke změně
  2009-06-17, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1166x


 • Připomínky k Celoměstsky významným změnám II-změna 2156 - p.Ing. Růžička-předseda komise životního prostředí
  Vážení sousedé, v příloze naleznete zpracované připomínky p. Ing. Růžičkou, předsedou komise životního prostředí k návrhu zadání změn územního plánu - Celoměstsky významné změny II- změna 2156 - rozšíření
  2009-06-13, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1090x


 • <<< 201-220  221-240  241-260  261-280  281-300  301-320  321-340  341-360  361-380  381-386  

  UŽIVATEL

  Uživatel: Heslo:


  Stát se členem sdružení!


  NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

  Arnika-Arnika

  Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

  Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

  o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

  o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

  Praguewatch.cz-Praha pod lupou
  Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt