Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 42 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


MČ koridor


Ministerstvo ŽP Vršovická 65 10010 Praha 10

V Praze dne 04.10.2005 c:j.11664/2005/Šev/Mo


Věc: Vyjádření MČ Praha - Ďáblice.


Vyjádření k oznámení záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně", který bude podroben zjišťovacímu řízení podle §7 zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění zákona č.93/2004 Sb.

Městská část Praha - Ďáblice má následující připomínky k výše uvedenému záměru:

  • Letový koridor uvažované přistávací dráhy dle předloženého oznámení bude zasahovat do prostoru nad současně provozovanou skládkou společnosti A.S.A. s.r.o. v Praze - Ďáblicích. V případě letecké havárie a pádu letounu do prostoru skládky hrozí velká ekologická katastrofa, spočívající v prakticky neuhasitelném požáru.

  • Další zvýšení hlukové zátěže výstavbou paralelní RWY bude pro občany naší MČ těžko akceptovatelné, už z toho hlediska, že již naplánované stavby silničního obchvatu Prahy, stavba 519 Suchdol - Březiněves a stavba 520 Březiněves -Horní Počernice znamenají významný nárůst hluku.Podepsaná starostka MČ Ďáblice

Věra Prokešová,
2007-11-26
přečteno 2006x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt