Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Mratínský potok č.4

Níže uvádíme další pokračování zamyšlení nad Mratínským potokem od paní Milady Stroblové:

 

 

Stromořadí nad pramenem Mratínského potoka

„Na skřivánčí"

Seriál část 4.


Jak jsem přislíbila ve 3. části seriálu, další jeho část je o stromořadí podél cyklostezky do Zdib.  Informace o stromořadí jsem chtěla podat formou rozhovoru s Věrou Prokešovou. Položila jsem jí emailovou cestou první otázku. Do dnes není zodpovězena. Proč?  Prokešovi, jak mohou tušit čtenáři Ďáblického zpravodaje, kteří se zajímají o přívalové deště v  naší obcí, byli nebývale silným deštěm a rozvodněným Mratínským potokem 14. srpna 2020 stiženi. Ještě v tyto dny u nich běží odvlhčovače vysušující promáčený dům.

 

Rozhovor o vysázení stromořadí určitě uskutečníme.

 

V této části seriálu alespoň publikuji otázku, kterou jsem Věře položila. Už ta sama naznačila, o čem jsme si chtěly povídat.


Milada:  „Věro, když se podíváme z kraje Blat na horizont nalevo od skládky, vidíme  tam stromořadí, kterému já říkám Věřino stromořadí. Vysadit tyto stromy na pravé straně polní cesty do Zdib, to je tvoje myšlenka  a společná  práce členů komise životního prostředí.  Můžeš čtenářům připomenout  tento dle mě záslužný čin komise životního prostředí Ďáblic, kterou jsi vedla? Který to byl rok?"


Nemohu jinak a ještě přidám dovětek, který s Mratínským potokem plně souvisí.


Území Blata bylo místem pěstitelů zeleniny a květin k obchodování. Moudří s přírodou spjatí hospodáři v minulosti využívali vody potoků k zalévání. S Věrou Prokešovou se znám. Z historie jejich rodiny si dovolím zmínit toto. Věřini prarodiče byli zahradníci.

 

Kdykoli mám trochu času putuji po toku Mratínského potoka. Část potoka od pramene na katastru Ďáblic je v žalostném stavu. I tomu se budeme v dalších dílech seriálu spolu s Věrou Prokešovou věnovat.


Přiložené fotografie ukazují stromořadí, letecký snímek stromořadí, mapu těchto míst s vyznačením nejvyšších bodů Ládví  a Na skalce (označeno šipkou), z vrstevnicových čar lze číst, kudy odtéká déšť, jestliže jej nenasaje orná půda.  Další fotografie ukazuje stejné místo, je to pole na pramenech Mratínského potoka, který na většině plochy patří Rytířskému řádu Křížovníků s červenou hvězdou  RŘK. Fotografie ukazuje stav po přívalovém dešti 14.8.2020 (šipkou označen rybník Křížovníků Ohrada).


 

Milada Stroblová

 

 

14-8_2020.png

 

2_stromoA_adA-,_pole_RA_K.png

 

3_pole_RA_K_rybnA-k_Ohrada.png

 

nad_Dablicemi_,_vrstevnice.png

 

i.JPG

 

Alena Marušiaková,
2020-09-28
přečteno 267x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt