Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Dopis p. Tomáše Dvořáka adresovaný Ing. Horváthové - MHMP odbor ochrany prostředí

Uveřejňujeme dopis pana Tomáše Dvořáka, který se aktivně zapojil do procesu projednávání EIA skládka Ďáblice - II. etapa rozšíření a pokračuje ve svém úsilí o nápravu závažných nedostatků a pochybení při stávajícím provozu skládky. Patří mu náš veliký dík..

Praha, 16.4.2008
Ing.Veronika Horvathová
MHMP – OOP, m.č.431
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Vážená paní inženýrko Horvathová,
při procesu EIA, který se koná v rámci projednávání záměru rozšíření skládky Ďáblice o
26.sekci, jsme v rámci přípravy na veřejné projednání dokumentace a posudku, resp. i
později, nashromáždili řadu fotografií a faktických dokumentů, které i Vám touto cestou
předávám. Při Vaší poslední kontrole skládky, konané patrně 15.4.2008, jste mohla vidět
stav skládky po pečlivé úpravě, protože tlak na provozovatele byl od veřejného projednání
(31.1.2008) poměrně značný. Po prohlídce na cd přiložených fotografiích uvidíte stav,
v jakém se skládka nacházela zejména v průběhu listopadu a prosince 2007, resp. ledna
2008. Prosím, zasaďte se, aby už tyto obrázky byly minulostí a skládka stále vypadala
alespoň tak, jako v čase Vaší poslední návštěvy. Všichni občané Ďáblic, nebo alespoň ti,
co si uvědomují možný dopad provozu skládky na své zdraví a životní prostředí, Vám jistě
budou vděčni.
Na cd je i několik málo fotografií zhotovených po veřejném projednání, kdy je již patrné
zlepšování stavu skládkového tělesa, alespoň co se vizuálního pohledu týče. Doplnil jsem i
svou poslední stížnost ze 2.4.2008 na zvýšenou prašnost na skládce ( zasláno emailem
ing. Králíkové na odbor ŽP MČ Ďáblice – zatím bez odpovědi ).
S pozdravem

Tomáš Dvořák
PŘÍLOHA: 1xcd

Ing.Tomáš Dvořák
Legionářů 88/51
Praha 8, 182 00
Tel.fax 283911297
603146874
e-mail: dvorstat@volny.cz

Tatjana  Dohnalová,
2008-04-17
přečteno 2009x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt