Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa

O nás

Poslání Spolku pro Ďáblice


Ochrana přírody a krajiny a ochrana veřejného zdraví jsou hlavním posláním spolku.

Spolek sdružuje občany, kteří mají zájem o prostředí svého bydliště v Ďáblicích a blízkého okolí a svojí aktivitou přispívají k chráně přírody a lidského zdraví.

 

Stejně tak se Spolek věnuje developerským projektům a rozvoji obce z pohledu dopadu na životní prostředí a udržitelný rozvoj.

 

Výčet nejdůležitějších aktivit Spolku pro Ďáblice za rok 2019:

 

  • Podali jsme připomínky v rámci řízení EIA k záměru znovuotevřít již uzavřenou a rekultivovanou část skládky Ďáblice.
  • Podali jsme připomínky v rámci řízení EIA k silničnímu okruhu Prahy (trasa Suchdol - Březiněves).
  • Připomínkovali jsme schvalovací řízení kácení dřevin v Ďáblicích.
  • Monitorovali jsme stav vodních toků a ploch v Ďáblicích.
  • Navrhovali jsme rozšiřování zelených ploch a připomínkovali péči o stávající zeleň.
  • Navrhovali jsme opatření k ochraně Ďáblic před hlukem zautomobilové dopravy.
  • Připomínkovali jsme environmentální aspekty developerského projektu Areál Ďáblice.UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt