Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Předvolební úvaha členky našeho o.s. a kandidátky Volba 2010 paní Milady Stroblové

Blíží se termín komunálních voleb a tím i čas rozhodnout se, komu dáte svůj hlas. Naše členka paní Milada Stroblová napsala svoji předvolební úvahu.

 Předvolební procházka po Ďáblicích

 Při setkávání s novými  občany  Ďáblic  při různých petičních podpisových akcích, které  Občanské sdružení pro Ďáblice realizovalo, jsem  s většinou občanů pohovořila. Dozvěděla jsem se mimo jiné, že   dům  se zahradou si zde pořídili s příslibem klidu a čistoty  přírody v blízkosti velkoměsta.  A skládkování ?  „Skládkování v dohledné době skončí.“ to byly sliby, kterým uvěřili. Nejen oni  během času  zjistili, že   krajinná  tvář Ďáblic oškliví, Ďáblice ztrácí klid a čistotu životního prostředí.                                                                                                                                                                   Ďábličtí  starousedlíci ,   osmdesátníci  i padesátníci,  jsou ve vzpomínkách spjati s milou krajinou  místa svého narození.   Z  čedičové skály Ládví vyhlíželi do kraje, jako děti  zde v zimě sáňkovali.  Na Ohradě nebo na Parkánu bruslili.  Tato jména  míst  však řadě nových občanů Ďáblic nic neříkají.  Ďáblice  jsou však   též Parkán, Ohrada, Na skřivánčí a Blata.  Tyto lokality jsou poznamenány negativy vývoje české společnosti po řady  desetiletí.   K procházce nelákají. Přesto byla tato místa    zelenou oázou života. Místa poblíž rybníčku Ohrada a  Parkán - pramenišť našeho Mratínského potoka,  byla centrem komunitního, humanitárního i duchovního dění po  staletí.                                                                                                                                                                      

Na konci volebního období bychom měli  posoudit práci  zastupitelů v celé šíři aktivit, která náleží do správy naší radnice. Nepřehlédněme problémy, které v Ďáblicích volají po  řešení pro společné blaho občanů současných  i budoucích.  Zveme proto  nové občany Ďáblic, a nejen je, k předvolební procházce  k prameništím Mratínského potoka, jejich okolí a návštěvě  Blat. Vyjděte po ulici Statkové po žluté turistické značce směrem ke skládce. Od 29. září t.r. v těchto místech uvidíte  informační tabule, které  zde Občanské sdružení pro Ďáblice  instalovalo. Strništěm nebo po mezích můžete ve směru spádu polí sejít k Ohradě, rybníčku s orobincem.  Poblíž, směrem k silnici Ďáblice – Březiněves,  uvidíte ruinu  kravína, přejdete  strouhu, kterou odtéká  voda z prameniště v  rybníčku Parkán.  Na Ďáblickou ulici vyjdete  pěšinou po obrovitých návozech zeminy neznámého původu za posledním domem silnice z Ďáblic do Březiněvsi.  Blata naleznete vlevo za mostem přes  Cínoveckou.

Moudří zastupitelé  by neměli jen podávat pomocnou ruku  developerům. Měli by mít uctivý  vztah ke krajině, k její historii.  To by se mělo projevit na tváři   a chodu obce. Vím, že práce starostů je neobyčejně těžká. Spravovat obec ve prospěch většiny obyvatel,  pod dikcí  nedokonalých zákonů a pod tlakem vlastníků půdy, je vyčerpávající.  V posledním volebním období  všímaví  Ďábličáci nepřehlédli, že v okolních městských částech se přes to vše daří spravovat svoji komunitu   s lepšími výsledky než v Ďáblicích.  15. a 16. října   rozhodneme o dalším kvalitativním směřování Ďáblic. Hodnotu našich životů neurčuje jen náš osobní majetek –  dům, zahrada, automobily. Šťastný  životní pocit člověka  se rodí z krásy  nezničené krajiny, v kontaktu s čistou  pramenitou vodou,v kontaktu s bohatou faunou a flórou.   

 Milada Stroblová 

členka  Občanského sdružení pro Ďáblice

 


[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt