Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Jen pár dní do voleb - zamyšlení předsedkyně o.s. a zároveň kandidátky SNK Volba 2010

Jen pár dní do voleb

Dovoluji si Vás, sousedy, spoluobčany opět oslovit jménem Občanského sdružení pro Ďáblice, které v naší obci působí téměř tři roky. Mnozí z vás si toho již také všimli, což nás těší a také zavazuje. Proto jsme se rozhodli kandidovat spolu s našimi příznivci v letošních volbách. Proto vzniklo nové volební sdružení nezávislých kandidátů Volba 2010. Rádi bychom vás všechny pozvali k volbám, tak jako jsme Vás již zvali před rokem k referendu k rozšíření skládky odpadu.

Náš volební program obsahuje 7 změn. Dlouhou dobu sledujeme činnost našich zástupců na radnici a kontaktem s nimi, pokud ho někdy připustí, zjišťujeme, že to podstatné z jejich činnosti, tedy hájit zájmy občanů Ďáblic ve vztahu k pražskému Magistrátu, jim často uniká. Nenašli jsme je na jednáních zastupitelstva hl. m. Prahy, kde jsme trpělivě čekali, až nás, občany pustí ke slovu. Nenašli jsme je při jednáních o umístění staveb na našem území, nedávali nám z vlastní iniciativy vyjádření k podstatným záležitostem jako je např. silniční okruh kolem Prahy, rozšíření skládky... Činili tak pouze pod silným tlakem občanů. Na webových stránkách našeho sdružení www.osprodablice.cz najdete veškeré dokumenty (jsou jich stovky), které vypovídají o vynaloženém úsilí a snaze skončit v Ďáblicích s otevřeným skládkováním, ochránit nás před dalším nárůstem dopravy (Pražský silniční okruh), nedopustit další zastavování zelených ploch a orné půdy.

Toto naše snažení přináší první výsledky: výstavba okruhu je zastavena, změnu územního plánu pro výstavbu dalších sídlišť v naší obci se podařilo také stáhnout z jednání zastupitelů hl. m. Prahy a dalšímu rozšíření skládky zatím úspěšně vzdorujeme i Vaší zásluhou.

 

Jen pár dnů před volbami vás, ďáblické občany, žádám a prosím:

- Až se budete rozhodovat, komu dát svůj hlas, rozpomeňte se na to, jak jste se v lednu a ještě v únoru brodili sněhem po neuklizených komunikacích v Ďáblicích, když máme skoro 11 mil. Kč navíc v rozpočtu na rok za to, že tu  máme velkou horu odpadu, která nám zakrývá obzor. Na rozdíl např. od Čakovic, kde skládku nemají a sníh byl uklizen, chodníky byly schůdné a silnice sjízdné.

 

- Vzpomeňte na dlouhá období neuklizených ulic a náměstí v Ďáblicích. Teprve na základě opakovaných požadavků občanů bylo v u nás na chvíli uklizeno. Ostatní městské části uklízejí pravidelně 2x do roka.

 

- Vzpomeňte si, kdo se snažil co nejvíce zhatit referendum o dalším pokračování skládky, když dal prostor firmě ASA pro články, které se nezakládaly vždy na pravdě, a stejně tak i svými články v Ďáblickém zpravodaji. Kdo nesouhlasil při jednání našeho zastupitelstva s konáním referenda.

 

- Vzpomeňte na informaci, kolik nás stál park u bývalé cihelny, (připomenu skoro 4 mil. Kč). Za normálních okolností by stačila pouhá polovina.

 

Stále platí Smlouva o skládkování mezi hl.m.Prahou a naší MČ a Březiněvsí o fin. náhradách za ukládání odpadu a kompenzacích za újmy, které nám skládkování působí, ať to někdo popírá jak chce. Např. všechny děti měly absolvovat každý rok 30ti denní ozdravný pobyt.

 

- Není zásluhou radnice, že máme nová dětská hřiště, musely se upravit dle norem EÚ a jsou vybudována všude v Praze, i tam, kde nemají skládku. Rekonstrukce mateřských škol se dělají v dalších městských částech stejně jako u nás a nemají tam skládku.

 

Zkuste si položit si otázku: co máme v Ďáblicích navíc kromě slevy na vyvážení odpadu za to, že tu máme otevřenou skládku? Jak vlastně hospodaří radnice s našimi penězi? Víte to? Máte pocit, že dobře?

Ze všech uvedených i dalších důvodů má naše volební sdružení Volba 2010 ve svém programu Změnu. Pomůžete nám ji uskutečnit?

 

Táňa Dohnalová, Volba 2010

 

 

 

Tatjana  Dohnalová,
2010-10-12
přečteno 1502x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt