Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Petice občanů

V tomto roce jsme v Komisi životního prostředí dali podnět pro tuto Petici občanů. Asi jsme nezvolili ten správný čas/ konec června/ a tak jsme moc podpisů nezískali. Je možné se pokusit jí ještě jednou občanům předložit.Co vy na to? Napište nám Váš názor !


NE paralelní dráze
označené RWY 06R / 24L Letiště Ruzyně Petice
My, níže podepsaní občané:

Vyjadřujeme tímto absolutní nesouhlas s připravovanou výstavbou nové letecké dráhy označené RWY 06R/24L letiště Ruzyně. Výstavba této dráhy je nepřijatelná pro velké množství obyvatel Prahy a Středočeského kraje, zejména Nebušíc, Přední Kopaniny, ale i Lysolají, Suchdola, Šáreckého údolí, Hanspaulky, Baby, Dejvic, Veleslavína, Červeného vrchu, Bohnic, Ďáblic, Čimic, Dolních Chaber, Hostivice a Jenče.

Dráha by byla umístěna cca. o 1,5 km blíže ku Praze, než nynější nejvíce využívaná dráha přes Horoměřice, což je především z hlediska hluku přiblížení nejen značné, ale jednoznačně nepřijatelné. Letadla ruší hlukem již dnes, to ale ještě není nic oproti stavu, který by po dobudování nastal.

Lokality Hanspaulka a Baba, které by byly plánovanou výstavbou velice zatíženy, jsou od osy nové dráhy vzdáleny pouhé cca. 2 - 3 km. Obě jsou navíc na kopci, tedy blíže zdroji hluku. Postiženy by byly i oblasti přírodního parku Šárka - Lysolaje, přírodní rezervace Tiché Údolí -Roztocký háj a přírodního parku Drahaň - Trója, které jsou významnou součástí" systému městské zeleně a které využívají k rekreaci nejen obyvatelé přilehlých častí Prahy. Zvýšený hluk letiště ovlivní celou pražskou ZOO, zvířata i jejich návštěvníky..

Oddělení ochrany životního prostředí letiště Ruzyně v této oblasti - konkrétně např. v oblasti sídliště Baby - doporučuje stěžujícím si občanům po zprovoznění dráhy zabudování protihlukových oken, protože hlukové zatížení oblasti bude ještě větší, než je v současné době v Únětidch a Horoměřicích, které provozem letadel dnes značně trpí. Je ale řešením zavřít se za protihluková okna? Chceme ŽÍT v místě svého bydliště, a to i o víkendech a neien zavřeni za protihlukovými okny.

Nové paralelní uspořádání drah by umožnilo enormní nárůst provozu. - z dnešních 11 mil. přepravených osob na 21 mil. během několika málo let.. Po vybudování paralelní dráhy by kapacita stoupla až na 40 mil. cestujících za rok.
Obyvatelům Prahy je dále zamlčováno, že jde v podstatě též o vybudování leteckého nákladového nádraží. Letiště zajišťuje přepravu nejen pošty, ale zejména zboží (jde o tisíce tun měsíčně). Podíl transferových cestujících, kdy cestující přiletí a současně odletí jinou linkou, aniž by opustili letiště je min. 20 %. Nad Prahou přeletí, aniž by ji navštívilo, v současnosti cca. 2,5 milionu, v budoucnosti má jít o 4 miliony cestujících ročně.

Nová dráha by generovala také značný narůst objemu navazující silniční osobní i nákladní
dopravy. Přístupové komunikace, jako např. Evropská třída, jsou již dnes extrémně přetížené a vykazují nejhorší ukazatele škodlivin v Praze, např. v polétavém prachu (měřič AIM Veleslavín). Je dosti nereálné, že by se do roku 2010 něco změnilo. Pražský okruh je již delší dobu ve skluzu, stavba metra nemá vyřešené financování. Plánovaná výstavba tak představuje zátěž i pro obyvatele celé řady dalších i poměrně vzdálených oblastí.

Sečteno a podtrženo, rozšíření letiště v Ruzyni ie nešťastné řešení, neboť letiště leží příliš blízko centra města a výstavbou zamyšlené paralelní dráhy bv se k němu ještě více přiblížilo, a zatížilo obrovské množství obyvatel hlukem a emisemi, a to neien z letadel, ale i z pozemní dopravy, která bude muset tak obrovské množství osob a nákladů přepravit.

Proto apelujeme na zastupitele hlavního města Prahy a zastupitele dotčených městských částí. Nedopusťte zničení životního prostředí v iedné z mála posledních klidných lokalit v hlavním městě. Zabraňte výstavbě letové dráhy 06R/24L.

Věra Prokešová,
2007-11-26
přečteno 2279x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt