Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Setkání se zástupci projektu Areál Ďáblice

Dne 13.5.2019 proběhla schůzka se zástupci projektu Areál Ďáblice, společností Doma je doma.

Byly probrány okruhy námitek, které spolek zaslal stavebnímu úřadu na Praze 8 jako odůvodnění proti vyloučení spolku z územního řízení.

 

a) Nakládání s dešťovými vodami

V projektu není uvažováno se zasakováním dešťových vod, co je velká chyba. Zástupci společnosti Doma je doma nicméně vysvětlili, že se o to sami pokoušeli, ale vzhledem ke geologickému profilu to není bohužel možné. Na místě se totiž nacházejí spraše, které jsou nepropustné. Pod sprašemi jsou potom opuky, které v sobě obsahují podzemní vodu, a tak do nich rovněž nelze zasakovat.

Jsou vybudovány dvě retenční nádrže, která pomohou zmenšit povodňovou vlnu ve spodní části historických Ďáblic v případě návalového deště.

Pro úplnost je potřeba dodat, že každý rodinný dům bude mít na zahradě malou kumulační nádrž na zalévaní.

Na otázku zelených střech, které by přispěly k místnímu mikroklimatu, zaznělo, že ty budovat nebudou.

 

b) Zelené plochy (park) v projektu rozléhajícím se na 5ha

V projektu jsou navrženy roztříštěné zelené plochy, které v budoucnosti do svého majetku a správy převezme městská část (alespoň podle návrhu plánovací smlouvy mezi investorem a MČ).

V projektu tak zcela chybí smysluplná zelená plocha=veřejný prostor v podobě parku s dětským hřištěm pro oddech, zábavu, relaxaci a sport. Bývá zvykem, že park o velikosti cca 3-5% velikosti projektu je u takovéto projektu vybudován, v našem případě o velikosti jako např. Koníčkovo náměstí (min 1,500 m2). Takto budou muset budoucí obyvatelé běhat na Koníčkovo náměstí nebo do Ďáblického háje....

Park navíc předpokládal i územní plán, kde v této části je tzv. plovoucí značka ZP (neboli povinnost vybudování parku)...

Zástupci společnosti odmítli přetvořit projekt a doplnit předmětný park s tím, že jsou ochotni vybudovat místo některé malé plochy dětské hřiště...

 

c) Doprava

Projekt se vůbec nezabývá dopadem zvýšené dopravy do místní dopravní infrastruktury. Spokojuje se s tvrzením, že to vyhoví...

Nemluvě o tom, že tento výrazný nárůst dopravní zátěže se projeví na emisích a hlukovým zatížení. Může dokonce dojít i k situaci, že na některých chráněných (obytných) objektech bude překročen hlukový limit.

Kdyby byl záměr zkoumán v EIA, byly by tyto oblasti prověřeny a případně navrženy kompenzace, takto to nikoho nezajímá...

Možným řešením (a určitě do budoucnosti, až přijde další rozvoj oblasti na západ od Šenovské) je vybudování obvodové komunikace spojující Šenovskou s Ďáblickou po perimetru. Toto řešení, byť částečné, bylo investorem odmítnuto.

Je potřeba si navíc uvědomit, že záměr/projekt Areál Ďáblice v této oblasti není sám a je zde v kumulaci s projektem Bydlení Ďáblice a Spiritexu!

Na prověření výše uvedených otázek investor rovněž není ochoten přistoupit.

 

Závěrem lze dodat, že předpokládaný počet nových obyvatel v počtu 750 pouze z projektu Areál Ďáblice tvoří circa 20% současného počtu obyvatel Ďáblic, a to už je pořádný důvod k zamyšlení, nejen ve výše uvedených otázkách...


Jiří Marušiak,
2019-05-20
přečteno 635x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt