Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Zamyšlení Lenky Stroblové nad zelení v Ďáblicích

 

Z pera Lenky Stroblové na adresu MČ Ďáblice

 

Dobrý den, reaguji na výzvu v Ďáblickém zpravodaji ohledně plánované výsadby zeleně.

Vzhledem k tomu, že mi není známo, které pozemky jsou Ďáblic a Prahy a které je tudíž možné k výsabě využít, nebudu se vyjadřovat k výsadbě v intravilánu.

Radši bych se věnovala návrhům, které zlepší životní prostředí obce jako takové a nachází se za hranicí zastavěného území.

1. Problematika hluku a světelného znečištění z Cínovecké - výsadba vegetace je jednou z možností, jak společně s dalšími protihlukovými opatřeními řešit dlouhodobě velmi nevyhovující situaci v severovýchodní části obce.

2. ÚSES - krajinná zeleň naplánovaná v územním plánu, která má napomoci k oživení, rožčlenění velkých polí a podpořit návrat zvěře do krajiny i druhovou rozmanitost území.

3. Skládka - plánováno bylo odclonění skládky od Ďáblic lesní vegetací... širokým pruhem zeleně, který zmírní její negativní dopady.

4. Vodní prvky v krajině - rybník Ohrada, který je jedinou volně přístupnou vodní plochou v Ďáblicích (když pominu vysychající tůňky v Ďáblickém háji), se bohužel zazemňuje a vysychá. Jeho revitalizace i revitalizace Mratínského potoka doplněná výsadbou vhodné zeleně by byla velkým přínosem pro území Ďáblic. A to minimálně v rozsahu zaznamenaném v územním plánu Prahy.

5. Výsadba alejí kolem cest - Šenovská - Spořická, Ďáblická, Kostelecká s přesahem na nájezdy na Cínoveckou ulici, Hřenská.

 

V době, kdy nám v poměrně blízké budoucnosti hrozí tolik negativních návrhů a jevů (severní obchvat Prahy, navyšující se doprava - prach, hluk, znovuotevření skládky nebo i povolení nové sekce, oteplování a sucho - které ve vyprahlé krajině bez vegetace může znamenat i vysychání vodních zdrojů včetně studní, úhyn stávající vegetace atd.) bych nehledala místo pro jednotlivé stromy v ulicích, truhlíky, lavičky se sochami, ale zaměřila se na diskusi s majiteli pozemků, kde se krajinná zeleň může realizovat. Byla by to velká investice do budoucnosti, kdyby se v horizontu 5 let podařilo v krajině Ďáblic něco vysadit a udržet v životaschopném stavu.

S pozdravem, Lenka Stroblová

 

Alena Marušiaková,
2019-09-23
přečteno 438x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt