Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Jak probíhalo veřejné projednávání EIA skládka II.etapa-rozšíření


Veřejné projednávání aneb skládka „in flagranti“

Úvodem bych ráda poděkovala všem občanům, kteří si uvědomili, jak důležité je pozvání na veřejné projednávání vlivu skládky na životní prostředí a 31. ledna přišli do Základní školy U Parkánu, aby byli informováni o skutečnostech bezprostředně se jich týkajících. Zaznamenala jsem, že k problému nezůstala lhostejná i část zastupitelstva.
Ještě větší dík pak patří těm občanům, kteří vystoupili a nebáli se říci svůj názor do mikrofonu přítomným zástupcům Ministerstva životního prostředí a provozovateli skládky firmě A.S.A.
Největší poděkování si zaslouží členové komise životního prostředí p. Růžička, p. Andrš, a poradce p. Dvořák, kteří jako zástupci městské části připravili ve spolupráci s odborníkem p. Jinochem a dalšími občany argumentaci včetně projekce skládky na plátno, a počínali si naprosto profesionálně a působili přesvědčivě. Myslím si, že zvláště fotografická dokumentace na velkém plátně nikoho z přítomných občanů nenechala klidným, na rozdíl od zástupců z ministerstva. Zástupci firmy A.S.A. byli velice překvapeni, co jim to vlastně ukazují. Hory odpadků, které by měly být dávno překryté zeminou, díra v plotě, a tím přístup na skládku i nepovolaným osobám a zvěři, obláčky výparů ze skládky, o nichž nás firma A.S.A. ujistila, že se jedná o vodní páry, hejna ptáků nad skládkou, atd. atd. , to vše a ještě mnohem více bylo jasně vidět na fotografiích. Pan Dvořák, autor převážné většiny předvedených snímků, zdokumentoval i průjezd automobilů firmy A.S.A. Ďáblicemi, o nichž zástupce firmy tvrdil, že městskou částí nejezdí. Podrobnější fotodokumentaci najdete na webu Občanského sdružení pro Ďáblice www.osprodablice.cz. Zástupci Ministerstva životního prostředí seděli k plátnu zády. Zpočátku se občas otočili, aby zhlédli předváděné obrázky. Na tělo položeným otázkám třech výše jmenovaných občanů, které mířily přímo do černého, se dostávalo neurčitých odpovědí, některé nebyly zodpovězeny vůbec a dotyční tazatelé se museli domáhat znovu odpovědí. Z úst zástupců Ministerstva životního prostředí jsme se dozvěděli, že to, jak vypadá skládka, je vlastně naše chyba, že ji nedostatečně kontrolujeme a poradili nám, abychom si zřídili komisi, která bude důsledně sledovat dodržování provozního řádu na skládce. Tuto radu nám dává orgán, který by měl dbát o to, aby pod tímto obrovským kopcem odpadů se dalo dýchat a žít bez problémů, o nichž hovořili všichni řečníci bez rozdílu. Nepřipustili, že selhala kontrola České inspekce životního prostředí, která měla provoz na skládce kontrolovat, a rovněž Pražská hygienická stanice. Obě tyto instituce své zástupce na jednání ani nevyslaly. Stejný přístup zvolil i Magistrát hlavního města Prahy. Bohužel nebyl přítomen nikdo z kontrolní komise zastupitelstva naší městské části, který společně s odborem životního prostředí v Ďáblicích provoz na skládce pravidelně kontroluje. Dvě vystoupení pracovnice odboru pí. Ing. Králíkové se moc nepovedla, o čemž svědčila následná reakce občanů, kteří měli pocit, že spíše hájí zájmy firmy A.S.A.
Celé projednávání skončilo až před půlnocí. Ať už bude výsledek jakýkoliv, povedlo se nám všem přítomným dát najevo svůj názor (někdy i souhlasným potleskem). Možná to je začátek nové cesty, na kterou se všichni společně postupně vydáme, ke zlepšování životního prostředí v naší městské části. Třeba se nám podaří zastavit tu třetí, na dalších deset let připravovanou etapu skládkování, kterou prosazuje Magistrát s firmou A.S.A. za mohutné podpory pana starosty a zastupitelstva v Březiněvsi. Potěšilo mě, že se po velmi dlouhé době sešlo tolik ďáblických občanů jinde, než na společenské akci, a věřím, že tento trend bude pokračovat i v budoucnu. Problémů k řešení je tu opravdu hodně a každý, byť sebemenší projevený zájem, je důležitý, stejně tak názor a podpora jednotlivého občana.
Taťjana Dohnalová
V Ďáblicích 4.2.2008

Tatjana  Dohnalová,
2008-02-10
přečteno 3118x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt