Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Neřešení problémů Mratínského potoka

Vzhledem k tomu, že situace okolo koryta Mratínského potoka nelepší, podala jsem žádost na příslušné úřady v této věci:


Městská část Prahy 8

Oddělení vodoprávní

Ing.Jaroslava Muhlmannová

U Meteoru 6

180 00 Praha 8 - Libeň

ID: g5ybpd2

 

V kopii:

MHMP - Hlubuček, nám.primátora ID: 48ia97h

MHMP - Freimann, Odbor investiční, ID: 48ia97h

PVS - Nováková, Divize rozvoje, ID: a75fsn2

 

 

Spolek pro Ďáblice

Na Blatech 243/7

182 00 Praha- Ďáblice                                                                                                                  12. října 2020

 

 

Věc: Informace o povodni v Ďáblicích a žádost o řešení zcela nepřijatelné a tíživé situace

 

 

Dobrý den,

náš Spolek pro Ďáblice Vás touto cestou chce upozornit a oznámit Vám situaci dne 14. 8. 2020, kdy se v Ďáblicích po bouřce s přívalovým deštěm dostala voda do mnoha domů, sklepů a dalších objektů (viz video). Zatopila i místní veřejné budovy - školu, hasičskou zbrojnici SDH, policii ČR. Přívalový déšť odplavil i mnoho zeminy nejvyšší kvality z polí (bohužel pěstování kukuřice, řepky a dalších nadzemních plodin nepřispívají při přívalových deštích k udržení půdy v nerovném terénu). Přívalová voda v MČ Ďáblice se hnala komunikacemi ve velkém množství k Mratínskému potoku, který je dlouhodobě neudržován. Nejsou zde žádné usazovací ani retenční nádrže. Voda se následně začala rozlévat společně s naplaveninami a nánosem bahna i do okolí potoka. Postihla povodní II. stupně úsek mezi ul. Ďáblickou a Chřibskou. Ucpalo se česlo betonového 92 m dlouhého přepadu pod rychlostní komunikací Cínovecká. Tato stavba není dodnes zkolaudována a nemá správce (od výstavby r. 1994). Bahnitá voda v maximálním množství se hnala dál na oblast ,,Blat". Mezi ulicí Řepná a soutokem s potokem V Topolech se rozlila do zahrad. Od soutoku se kvůli zúženému profilu koryta voda zpětně vracela do přitékajícího potoka V Topolech, kde se rozlila a následně vnikla do domů v ulici Na Blatech a to i za soutokem.

Je zcela zřejmé, že na území MČ Ďáblice spadlo nezvykle velké množství srážek.

 

Faktem ale je skutečnost:

-           není dodnes schválen povodňový plán a s ním daná opatření dle vodního zákona 254/2001

-           potok je dlouhodobě zanesen a znečištěn

-           ne všichni vlastníci tohoto významného vodního toku dodržují správně podmínky údržby dle vodního zákona 254/2001, navíc chybí správce

-          není předaná a zakreslená zde jmenovaná stavba pod komunikací R8 Cínovecká

-          není v oblasti dokončena III. etapa odvodnění MČ Ďáblice - retence a usazovací nádrže před vstupem dešťových vod do Mratínského potoka (varianta 1: Otevřená RN v místě Ďáblického rybníku, varianta 2: Trubní retence pod místními komunikacemi)

-           zemědělci neplní dobře roli dobrého hospodáře, nestarají se řádně o půdu

-           stále se navyšuje stavební výstavba, čímž se ještě zhoršují odtokové poměry do potoka a zvyšuje se riziko v aktivní zóně potoka

-          v povodňových plánech není aktualizován výpočet všech možných srážkových přítokových vod 3 x 3 km do Mratínského potoka

-          neřeší se revitalizace potoka navržena v r. 2013

Nevíme, do jaké míry Vás MČ Ďáblice informovala o této situaci. Dle Vodního zákona 254/2001 má povinnost oznámit rozsah povodně a škod na váš Vodoprávní úřad. Úřad by měl posoudit příčinu a možné opatření proti riziku další povodně a následně informovat vyšší složku MHMP .

Touto cestou chceme býti nejen oznamovateli událostí, ale také se aktivně podílet na řešení problémů životního prostření. Především zadržování vod v místě spadu a přírodě blízkému odtoku vod v Mratínském potoce. Těšíme se, nejen na setkání na Povodňové prohlídce dne 22. 10. 2020 v Ďáblicích, ale i na další spolupráci s řešením všech zde jmenovaných problémů v oblasti dešťových vod.

 

S pozdravem.

 

Věra Prokešová

Tel.: 737 757 086

Spolek pro Ďáblice

místopředsedkyně

 

 

Linky na přílohy:

Video:

https://drive.google.com/file/d/1BtsTSSWO1Y4Nf4uwCilZfGjtcDOz_wZ9/view?usp=sharing

Otevřená retenční nádrž v místě Ďáblického rybníka - DUR 2006:

http://dablice.cz/sites/default/files/stavebni-akce/p5durvi2006-stavebnisituace.pdf

Trubní retence - studie 2017:

https://drive.google.com/file/d/1cYA88ST663dn2vyV16G-HTIXwd4_waME/view?usp=sharing

 

Věra Prokešová,
2020-10-25
přečteno 709x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt