Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Silniční okruh kolem Prahy úsek 520 - připomínky do zjišťovacího řízení EIA

Spolek pro Ďáblice připomínkoval návrh oznámení k SOKP 520, který spojuje Březiněves a Satalice.

 

Navazuje tak na SOKP 518 a 519. Kromě hlavních tří bodů přípomínek, které byly distribuovány občanům Ďáblic se žádostí, aby podpořili léta neřešené problémy obce Ďáblic v rámci probíhajícího řízení EIA, bylo rovněž připomínkováno:

 

2. Požadavky pro posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Požadujeme, aby záměr byl posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů a byla vypracována dokumentace dle § 8 citovaného zákona, a to variantně nikoliv pouze pro tři výškové úrovně, ale i pro tzv. severní trasu.

2.1 Oznámení předpokládá varianty, kde v nulové variantě je již zprovozněná 518 a 519. K této variantě nesmí dojít, jelikož by přinesla na Cínoveckou radiálu neúměrné množství aut a s tím spojené devastující negativní dopady na Ďáblice.

2.2 Připojení komunikace II/243 na Cínoveckou radiálu až v místě MUK Kostelecká je nepřípustné, jelikož by doprava z II/243 neúnosně zatížila spodní část Ďáblické ulice mezi křižovatkou Kostelecká-Ďáblická a MUK Březiněves.

2.3 Vyloučení skládky z kumulativních vlivů je chyba, požadujeme ji začlenit do posouzení. I když skládka bude před zprovozněním 520, 519 uzavřena (co je podmínkou SOKP 519, 520), bude vykazovat stále velké riziko pro okolí ve všech možných směrech. Stejně tak musí být zahrnuta letecká doprava do kumulativních vlivů. Velký hluk od letadel trápí Ďáblice mnoho let.

2.4. Přebytky zemin ve výkopech doporučujeme využít pro zemní valy, které ochrání chráněné stavby před hlukem.

2.5 Požadujeme přezkoušet výpočet kapacity DUN a UN u MUK Březiněves na 100 letou vodu a dále požadujeme vyřešit zachycenou dešťovou zasakováním (např. hlubšími vrty skrz spraše). Dále může být voda využita pro zálivku okolních zemědělských polí či zelených pásů okolo SOKP a Cínovecké radiály. Pouze výjimečně může být odváděna voda řízeným odtokem do Mratínského potoka. V době boje proti suchu je zcela nepřípustné navržené nakládání s vodou. Navíc navržený odtok 250 l/s je příliš veliký.

2.6 Zelené pásy za protihlukovými valy. Prostor okolo SOKP a Cínovecké požadujeme ozelenit vzrostlými stromy, minimálně z důvodu kompenzace benzo(a)pyrenu.

2.7 Stavební doprava nesmí jezdit přes Ďáblickou ulici

2.8 Nesouhlasíme s tvrzením, že RBK R4/34 je nefunkční. Návrh na úpravu biokoridorů je slabý, nepřesvědčivý a nedostatečný.

2.9 Vliv na obyvatelstvo je bagatelizován ve smyslu, že „těch pár lidí, kterým se zhorší životní prostředí“ se musí obětovat pro většinu, kterým se „uleví“. Odmítáme tento komunistický přístup k řešení a požadujeme, aby životní prostředí v Ďáblicích bylo adekvátně řešeno.

2.10 Koncentrace již dnes nevyhovujícího benzoapyrenu jsou přehlíženy a neřešeny!


Plný výčet připomínek a námitek naleznete v přiloženém souboru.

 


Alena Marušiaková,
2020-11-25
přečteno 582x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt