Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Mratínský potok č.8

V novém roce a v čase tak trochu neutěšeném uveřejňujeme další příspěvek Milady Stroblové o Mratínském potoku, který jako vždy zahřeje:


V mapách nezakreslený přítok pod hrází Ohrady.


I v roce 2021 pokračuji ve výpravách k Mratínskému potoku. Děkuji Spolku pro Ďáblice a Martinu Tumpachovi bývalému místostarostovi, který založil web, kde je možné svobodně vyslovit myšlenky, které se týkají života v našich Ďáblicích, že mohu dál pokračovat ve sdílení svých nálezů a myšlenek.

 

Z loňského roku mám dost materiálu k publikování.  Jsem tomu ráda.  Je to pro mně potěšení v důchodu více poznávat okolí svého bydliště. Cítit s krajinou. Radovat se a i smutnit. Loňský rok jsem 7. dílem seriálu ukončila radostnou stránkou života potoka - pozvánkou do Čakovic.

 

V tomto dílu naváži na 1. díl seriálu z března roku 2020.  Své tehdejší nálezy upřesním.  Prameniště potoka za statkem RŘK  jsem navštívila v roce 2020 naposledy 29. listopadu. V tu dobu kopřivy  a traviny na  části  polí RŘK několik  let neobhospodařované  uschly (stav  přírody odborně nazvaným   sekundární sukcese). Mohla jsem již snadno prostupovat terénem v létě neschůdným.  Mimo to je pravý břeh potoka velmi nerovný (fotografie z léta a zimy). S fotoaparátem jsem konečně mohla dokončit průzkum neznámého přítoku, který přitéká od statku.  Objevila jsem ho v březnu 2020.  Píši o něm již v 1. díle seriálu. Tím, že jsem moje poznávání prameniště od 2. dílu doplňovala studiem starších map, mohu svůj nález dát do kontextu s informacemi map poznávaného místa.

 

Nalezený zatrubněný přítok se nachází na pravé straně potoka. Nachází se blíže hráze ve vzdálenosti do 10 metrů od ní (fotografie). Jak v loňském roce při mé návštěvě v březnu, tak i v listopadu jsem zjistila, že z roury vytéká průzračná voda.  Není vhodné uvádět čistá voda, což jsem psala v 1. dílu. Neznám složení vody. Odkud vede přítok, jaký je jeho zdroj nevím, protože na mapách není zakreslen.   Uvádím aktuální mapu lokality ze Seznamu, mapu odkanalizování vody z tohoto místa a mapu, která je součástí dokumentu Mratínský potok - Eliminace povodňových průtoků přírodě blízkým způsobem datovaný  rokem 2013, který vytvořila firma VRV.  Nález jsem zakreslila (fotografie, mapy). V 1. dílu seriálu jsem uvedla svoji domněnku, že přítok má sílu cca 2 dl za vteřinu. V listopadu přítok vypadal zcela stejně jako v březnu. Přítok má zcela jiný charakter než na všech  mapách zakreslený jediný přítok z pravého břehu -  od sběrných surovin (značen modře).  Přítok od sběrných surovin má zcela proměnlivý průtok. Domnívám se, že jeho síla je závislá na srážkách nikoliv na prameni (fotografie ze tří ročních období).  Odtok vody z Parkánu není v mapách vyznačen.  Zakreslení odtoku jsem nalezla pouze na mapě   odkanalizování (vyznačen hnědě). Toto zakreslení není plnohodnotné.

 

V tomto dílu začínám zaměřovat svoji pozornost na snahy revitalizovat krajinu nejvyššího prameniště Mratínského potoka.  Upozorňuji na práci firmy VRV.  Je datována rokem 2013. Předkládám část mapy  -  první metry toku potoka. Zde jsou zakreslena tři koryta vodních zdrojů. Toto je jediná mapa, kde je pravdivěji popsán skutečný stav- tři přítoky, celá pravda tu však není. Nad silnicí Ďáblickou jsem v roce zmapovala 4 boční přítoky  (zvýraznění -  4 šipky).  Zatrubněný přítok vody je významnějším vodním zdrojem. Dle mě by měl být odborně popsán a evidován.

 

24. únor 2020                                                                                                  Milada Stroblová

 

1_Mratin.p.__mapy_Seznam__2020

g.png

 

Mrat.p._pod_hrazi__Ohrady__usti_pritoku__v_mapach_nezakresleny_29.11.20

usti_pritoku__v_mapach.jpg

 

2_cesta_ke_statku_od_Mrat.potoka_29.7.19

2_cesta_ke_statku_od_Mrat.potoka_29.7.19.JPG

 

3_Mrat._p._6.7._20_sekundarni_sukcese_na_pravem_brehu

i_sukcese_na_pravem_brehu.JPG

 

4__Mrat.p._z_hraze_Ohrady__zatrubneny_pritok_pruzracne_vody_29.11.2020

zatrubneny_pritok_pruzracne.png

 

5_Mrat.p._pod_hrazi__Ohrady_zatrubneny_pritok_vody_29.11.20

trubneny_pritok_vody_29.11.20.jpg

 

7__mapa_kanalizace_vyznaceno_hnede_-__odtok_vody_z_Parkanu

ě_-__odtok_vody_z_Parkánu.JPG

 

8_zobrazení__4___viditelných_přítoků_Mrat._p._do_mapy_VRV_2013

řítoků_Mrat._p._do_mapy_VRV_20.png

 

9_Mratin.p._pritok_od_sbernych_surovin_9.2._2009

ěrných_surovin_9.2._2009.jpg


10_Mrat._p.__pritok__od_sbernich_surovin_25._1.2020

ěrních_surovin_25._1.2020.JPG

 

11_Mrat.p._pritok_od_sbernych_surovin14.11.2020

ých_surovin14.11.2020.JPG

 

12_Mratin.p._soutok_u_mostku__na__Dablicke_pritok_od_Ohrady_a_zleva_od_sbernych_surovin

Ďáblické_přítok_od_Ohrady.jpg

Alena Marušiaková,
2021-02-28
přečteno 418x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt