Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Mratínský potok č.9

V čase předjaří roku 2021 vám přinášíme další díl Milady Stroblové o tom, jak může být voda i zlým pánem, když člověk chybuje.

 

Seriál Mratínský potok č.9

Voda jako zdroj života, voda jako přítěž


Problém s  přívalovým deštěm začíná, už když autem vjíždíme od Dolních Chaber do Ďáblic

V 8. dílu seriálu o Mratínském potoku jsem popsala pravý břeh potoka mezi Ohradou a ulicí Ďáblickou. Díl byl o vodě pramenící z hloubi matky Země.  V tomto dílu budu pokračovat opět na pravém břehu potoka, ale budu psát o vodě padající z mraků, stékající po svahu od vrcholu Ládví krajinou polí a pak obcí do nejnižších míst  -  do našeho potoka. Podíváme se na místa při ulici Šenovské, silnici od Dolních Chaber...  Slabá kapacita dešťové kanalizace, stav polí a klimatické změny se zde sčítají. Letos si připomeneme páté výročí první povodně, která nejvíce postihla majetek občanů právě nad pravým břehem potoka. Potopa 14. srpna 2020 by mohla být výstrahou, že se děje něco, co narušuje harmonický život Ďáblic. Prošla jsem si již vícekrát místa po silnici od Dolních Chaber, kde se odtékající voda, kterou špatně vsakuje těžkými zemědělskými stroji utemovaná orná půda, vylévá i s ornicí na Šenovskou. Vodu již od rozvodí Vltava Labe nesbírá a nereguluje příkop. Ten podél silnice na straně vrcholu Ládví není žádný. Nejnižší místo pole pod Ďáblickým hájem je u vjezdu do ulice Buližníkové. Zde voda může narazit na první dům v ulici.  Při přívalovém dešti v roce 2016 zde povodeň zatopila sklep.

 

V loňském roce se všichni čtenáři Ďáblického zpravodaje dozvěděli, že mohou v tomto nejnižším místě pole navštívit Kukuřičník - bludiště udělané ve vzrostlé kukuřici.  Všeobecně se ví, že půda osetá kukuřicí nejhůře vsakuje dešťovou vodu.....  Když  popsané místo najdete v územním plánu Ďáblic, naleznete tam zelenou plochu s nápisem ZMK. Tato plocha znázorňuje územní systém ekologické stability ÚSES. Tento výraz dobře znají v Ďáblicích všichni ochránci životního prostředí.  Na vysvětlení:  V územním plánu rozvoje obce musí být zakresleny prvky, které při realizaci stabilizují krajinotvorné změny prováděné člověkem. Z hlediska udržitelného rozvoje harmonizují život člověka a přírody. Nesmíme zapomínat na zvěř!

 

Na územním plánu Ďáblic ÚSES sleduji od roku 2007. Tehdy mě Miloš Růžička získal k nové mojí angažovanosti pro život v Ďáblicích. Spolu jsme započali další etapu komise životního prostředí, po té, kdy byla z vedení komise odvolána Věra Prokešová pro nežádoucí tlak na Radu zastupitelstva, aby se více zabývala životním prostředím (vedení obce paní Ševčíkova a pan Engel). Komise pod jejím vedením odešla. Již od té doby vím, jak by ÚSES od háje až ke statku RŘ Křížovníků měl probíhat. Právě v místě kukuřičníku by měla krajinu ekologicky stabilizovat plocha stromoví  -  zeleň městská krajinná  ZMK- odborný název (mapa). Zemědělský inženýr Miloš Růžička pracuje v Ďáblicích jako starosta jedenáctým rokem.  Zatím však čekáme, kdy iniciuje tvorbu alespoň této části ÚSES a bude řídit její  realizaci. Já zatím sním o oáze stromů s retenční nádrží, která zadrží vodu z polí pod Ládvím a pomalu ji pak odpouští do dešťové kanalizace. Ukázkou, vzorem je ta, kterou členové komise výstavby bydlící na Blatech promysleli a napomohli k realizaci, aby zmenšila případnou místní povodeň. Peníze naše obec má. V roce 2020 z finančního plánu bylo využito jen asi 40%.

 

Přejděme na druhou stranu silnice. Podél ní je lán polí. Při přívalovém dešti se voda i ornice valí do ulice Statkové.  Mezi polem a silnicí je však příkop vybudován.  Nabízí se tu porovnání obou okrajů silnice (fotografie).  U prvního domu satelitu naproti Buližníkové příkop končí a plocha mezi silnicí a ploty je zarostlá travou. Po několika metrech se příkop „vynořuje" a dále vede podél celého satelitu až k bývalému vjezdu do Montážního podniku spojů, dnes vjezd do bytového komplexu Doma je doma.  Zde příkop definitivně končí. Od kruhového objezdu níže má silnice sklon k příkopu. Dešťová voda díky zaslepení vtéká na silnici. Regulace odtoku vody v těchto místech, jak byla založena a jak nyní vypadá, je popsána u fotografií.

 

Shrneme li, i laik se dovtípí, že dešťové vodě stékající od vrcholu Ládví a z polí nad Šenovskou nebyla vytvořena žádná přirozená ani technická účinná bariera.  Přívalový potok v podvečer 14.srpna  2020 dosáhnul u základní školy výšky cca 50 cm. Vím, že o údržbu silnic a blízkého okolí se stará TSK- technická správa komunikací. Jak je v součinnosti s obcemi plánována, realizována a optimalizována, to nevím. My občané však platíme daně z nemovitostí. V celé naší zemi máme právo zastupitele žádat, aby urbánní plochy byly odkanalizovány co nejúčinněji, všude tam, kde soukromá osoba nemá možnost toto realizovat. Očekáváme, že zastupitelé budou upozorňovat majitelé polí, aby napravovali chyby v nakládání s ornou půdou v sousedství zástavby.

 

24. března 2021                   Milada Stroblová

 

 

1_Ladvi,_na_svazitem_poli_kukurice_a_repka_,_2020

1_Ladvi,_na_svazitem_poli_kukurice_a_repka_,_2020.JPG

2_Senovska,_pod_vrcholem_Ladvi_prikop_neni

2_Senovska,_pod_vrcholem_Ladvi_prikop_neni.JPG

3_ulice_Buliznikova,_Senovska

3_ulice_Buliznikova,_Senovska.JPG

4_Buliznikova_bludiste_Kukuricnik

4_Buliznikova_bludiste_Kukuricnik.JPG

5_USES__Senovska

5_USES__Senovska.png

6__priklad_harmonizujiciho_opatreni

6__priklad_harmonizujiciho_opatreni.png

7_Senovksa_vyjezd_do_D._Chaber

7_Senovksa_vyjezd_do_D._Chaber.JPG

8_Prikop_u__Senovske,_spad_pole_smerem_ke__Statkove

8_Prikop_u__Senovske,_spad_pole_smerem_ke__Statkove.JPG

9__Prikop_u_prvniho_domu_konci

9__Prikop_u_prvniho_domu_konci.JPG

10___Odtoky_vody__ze_silnice,_puvodne_vysypane_sterkem

10___Odtoky_vody__ze_silnice,_puvodne_vysypane_sterkem.JPG

11_Prikop,_vybudovane_vtoky_zanesene_necistotami_a_zbytky_plevelu

11_Prikop,_vybudovane_vtoky_zanesene_necistotami_a_zbytky_plevelu.JPG

Alena Marušiaková,
2021-03-26
přečteno 433x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt