Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


(Ne)urbanistický vývoj Ďáblic

Quo vadis, Ďáblice


Zamyšlení nad (ne)urbanistickým vývojem obce Ďáblice v poslední dekádě a jak z toho ven...

 

Když jsme se rozhodovali, zda se přistěhovat do starých Ďáblic, oslovil nás tehdy (obrazně řečeno) starosta pan arch. Veselý. Obrázek o rozvoji obce, který nám načrtl, se nám moc líbil, a tak jsme neváhali. Tento rozvoj měl kopírovat tehdejší stav, tj. rozvolněná zástavba vesnického typu (dovolil jsem si zde použít terminologii budoucího Metropolitního plánu pro Ďáblice). Dokonce i vzor Zlaté uličky mu nebyl cizí pro rozmanitost budoucí zástavby.

 

Tato urbanistická představa o rozvoji se rozplynula jako pára nad hrncem a vývoj se začal ubírat jiným, a to živelným směrem. Příkladem lze vybrat zástavbu okolo prostoru vymezeným ulicemi Osinalická, Hořínecká a Ke Kinu. Tato část má, či spíše měla být novým náměstí obce. Na jejím jižním okraji se nachází předimenzovaný, masivní a nudný magistrátní dům nájemních bytů. Na východním okraji bytové domy s plochou střechou a na severním okraji buňkovitá jednopodlažní radnice symbolizují soudobou architekturu Ďáblic. Nebýt citlivé rekonstrukce Batistovy cihelny na východě a zajímavého pojetí Vlny na západě v okolí tohoto nefunkčního náměstí, byl by tento veřejný prostor jen smutným svědkem „moderní doby".

 

Současné developerské záměry ukončily vývoj starých Ďáblic a začaly novou epochu. Nelze si nevšimnout u nově vznikajících projektů jednotvárnosti desítek až stovek řadových domů jak jinak než s plochou střechou a podobající se jako vejce vejci.

 

K tomu se začíná přidávat exploze předimenzovaných čtyřpodlažních bytových domů a možná se dočkáme i vícepodlažních. Kapacita daná územním plánem je využívána téměř na 100% a dokonce u některých projektů se jde rovnou na výjimečně přípustnou hodnotu. Proč ne, když jediným limitem v území je územní plán hl.m.Prahy...

 

Architektura byla vždy vnímána jako umění, a tak se určitě najdou tací, kterým se vzhled nových téměř funkcionalistických budov vznikajících v Ďáblicích líbí. Jak se říká, „proti gustu žádný dišputát".

 

Nic proti názorové pluralitě, ale co je daleko horší a s dopadem do budoucnosti s malou možností to napravit, je opomíjení vytvářet kvalitní veřejná prostranství. Do nich kromě jiného patří místa k odpočinku, zastavení a setkávání. Tvoří ho venkovní mobiliář, ale hlavně dostatečný prostor. Hezkým příkladem je park typu Koníčkovo náměstí.

 

Absence veřejného prostoru v nově vznikajících částech obce se dramaticky negativně projeví v budoucnosti. Tato fatální urbanistická chyba vytvoří problémy pro budoucí generace, ale na její řešení už bude pozdě. Lze ji vidět např. v oblasti mezi Šenovskou a Statkovou ulicí, kde vznikají domovy pro řádově 1000 nových obyvatel.

 

Kde je příčina této chybné změny v rozvoji Ďáblic? Tohoto trendu či spíše živelnosti?


Za prvé se dnes více staví a jinak než před 20 lety, dnešní stavby jsou efektivnější, úspornější a bohužel i monotvárnější.

 

Za druhé žijeme v období, kdy bytové projekty jsou velmi žádané, kdy trh je nenasycený a kdy tržní síla obyvatelstva je na vysoké úrovni. Takže bytová výstavba má zelenou.

 

Za třetí, a to je nejpodstatnější, je to dáno neexistují regulací, či limitami v území. Poslední Urbanistická studie byla vypracována na konci 90. let. Od té doby se vždy jednalo jen o dílčí zamyšlení jako např. nad podobou nového náměstí v roce 2013. A tak jedinou závaznou regulací je nyní územní plán z roku 1999 ve znění pozdějších změn! Absence doplňujících limitů v území a koncepce síťové i dopravní infrastruktury je víc než trýznivá a bude mít fatální a nevratné důsledky.

 

Řešením je územní studie, která dává současným i budoucím developerům představu, jak jejich projekty mají vypadat a kudy se mají ubírat. Je jasné, že schválit takovouto studii není jednoduché, neboť se musí připravit, představit veřejnosti, projednat s majiteli pozemků a s orgány státní správy. Předpokládá skutečnou participaci občanů, kteří se mohou vyslovit k budoucímu rozvoji obce.

 

Za námahu to ale stojí, neboť schválená územní studie poskytuje informace nejen developerům, ale i prostor pro zásadní analýzu dopadu do oblasti školství (školek, škol), sociální a ekonomické oblasti, životního prostředí, technické a dopravní infrastruktury a dopravy v klidu neboli parkování. Územní studie slouží rovněž jako podklad pro případnou změnu územního plánu.

 

Kdo tedy dnes umí odpovědět na otázku: Quo vadis, Ďáblice?..

 

Jiří Marušiak,
2021-04-07
přečteno 754x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt