Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Mratínský potok č.11

V čase blížícího se léta a prázdnin přinášíme další část seriálu o Mratínském potoce, a to č.11:

 

Pod hrází Ohrady potůček nezurčí


9. května letošního roku 2021 jsem hned ráno vyšla k Mratínskému potoku. Chtěla jsem v brzkém jaru více poznat pro mě nejméně známou špatně přístupnou část toku pod Ohradou. Přístup polní cestou k Ohradě a prvním metrům toku potoka je doposud nemožný.  Miloš Růžička už v roce 2007 v rozhovoru nás dvou, když u nás na zahradě formuloval svoje vize péče o životní prostředí Ďáblic, kladl důraz na prostupnost krajiny - z centra obce všemi směry do polí. Doposud však nezapočal spolupráci s Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou v této oblasti péče o náš domov. Brána ke schůdné cestě na hráz Ohrady vede z nádvoří statku. Statek RŘK, který si pronajímá pan Kmínek ( firma Agro Kmínek), je pro veřejnost uzavřen. Jednou mohli občané na hráz rybníka zajít. Bylo to při prvním konání Zažijme Ďáblice jinak. Připravila jsem tehdy naučnou stezku statkem  RŘK a vyžádala si otevření brány.  Nejsnazší přístup na levý břeh potoka v současnosti je možný po polích od brány skládky. V plném rozpuku vegetačního období, kdy na poli je řepka (rok 2019) nebo peluška (2020) se ani od skládky projít nedá. Na poli pod Skřivánčí byl na podzim loňského roku vyset ozim.

 

V květnu byl nejvyšší čas k levému břehu potoka dojít. Osení mi sahalo do půlky lýtek. Využila jsem však k chůzi koleje, které obilím vyjel traktor. Při dřívějším pozorování toku potoka od mostku na Ďáblické jsem viděla, že voda asi 15 m od mostku tzv. stojí. Žádný zurčící potůček, který bychom očekávali blízko pramene potoka. Tušila jsem příčinu zanesení potoka. S fotografováním jsem proto započala už zkraje pole. Více než 2 m vysoké rákosí roste na části břehu potoka. V symbióze žije s kopřivami.  Suché rákosí padá do potoka, zde se mísí se splavenou půdou z polí.  Dno potoka se zanáší. Hladina vody se zvyšuje, vodní plocha se rozšiřuje.  Malá výška hladiny potoka a zpomalený odtok, dle mého laického posouzení, zde dovolily, že uprostřed toku začal rašit a ujímat se života rákos. Nad tímto místem je vyústění meliorace z polí při levém břehu potoka. V dobách sucha i v době častějších srážek jsem zde zaznamenala minimální odtok vody. Vybudované koryto pro odtok meliorační vody je však velké. Vyfotila jsem také pravý břeh potoka a za ním významnou stavbu statku - dlouhou stodolu RŘK.  Právě kvetly mirabelky. V myšlenkách jsem pobyla s členy řádu a dávnými obyvateli těchto míst. Ti, nedopustili spoušť, která na toku Mratínského potoka vznikla po roce 1989. Bez vody z pramenů a potoků nemohli žít. V myšlenkách jsem se vrátila k letošní velikonoční neděli, kdy jsem vyčistila alespoň malou část potoka těsně při mostku na Ďáblické. Když poklesla hladina, znovu jsem mohla pozorovat třpytivý zdroj zemité vody z levého břehu potoka, který jsem objevila v minulosti...... otvírání studánek....  A byla jsem myšlenkou i doma v kraji mého rodiště. Byla jsem na Třech studních u pramenů, kde sedával Bohuslav Martinů a Vítězslava Kaprálová.

 

Když opravuji tento text, je 18. června. Dnes jsem znovu navštívila Mratínský potok. Na polích mezi dlouhou stodolu a skládkou je letos pšenice. Začíná metat. Pan Kmínek naplnil výzvy k protierozním úpravám polí - zmenšovat lány na pole do 30 hektarů a předělil lán pruhy jiné rostliny. Dle slov pana inženýra Roučky z Agro Kmínek je to lnička.

 

Upozorňuji na fotografii č.6. Že kameny leží na dně potoka, jsem se přesvědčila tím, že jsem do místa hodila kámen. Zůstal ležet. Žádné „žbluňk".

 

Milada Stroblová

 

1_21-5_Mratinsky_p.__nad_Dablickou,_brehy_zarostle_rakosim

1_21-5_Mratinsky_p.__nad_Dablickou,_brehy_zarostle_rakosim.JPG

 

2_M.p.levy_breh_,_stromy_na_odtoku_z_meliorace

 

2_M.p.levy_breh_,_stromy_na_odtoku_z_meliorace.JPG

 

3_M.p._pod_hrazi_Ohrady,_vysoky_rakos_a_koprivy

 

3_M.p._pod_hrazi_Ohrady,_vysoky_rakos_a_koprivy.JPG

 

4_M._p._pod_hrazi_Ohrady

 

4_M._p._pod_hrazi_Ohrady.JPG

 

5_M.p._stav__leveho_brehu

 

5_M.p._stav__leveho_brehu.JPG

 

6__M.p.__kameny_lezici_na_tlejicich_prirodninach

 

6__M.p.__kameny_lezici_na_tlejicich_prirodninach.JPG

 

7_M.p._zadrzovani_vody_a_prirodniho_materialu

 

7_M.p._zadrzovani_vody_a_prirodniho_materialu.JPG

 

8_M.p._zadrzovani_vody

 

8_M.p._zadrzovani_vody.JPG

 

9_M.p.__spojeni_toku_a_melioracniho_vyusteni

 

9_M.p.__spojeni_toku_a_melioracniho_vyusteni.JPG

 

10_M.p._pohled__na__statek,_jaro_u_ptoka

 

10_M.p._pohled__na__statek,_jaro_u_ptoka.JPG

 

11_Mrat.p._pod_hrazi__Ohrady_29.11.2020

 

11_Mrat.p._pod_hrazi__Ohrady_29.11.2020.JPG

 

12_pole__u_Ohrady,_pudni_erozi__ma_branit_pruh_pudy_osety_lnickou

 

12_pole__u_Ohrady,_pudni_erozi__ma_branit_pruh_pudy_osety_lnickou.JPG

 

13_kvetiny_z_mezi_u_skladky

 

13_kvetiny_z_mezi_u_skladky.JPG

Alena Marušiaková,
2021-06-29
přečteno 424x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt