Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Mratínský potok č.14

V čase podzimním přinášíme našim čtenářům pokračování seriálu Milady Stroblové o Mratínském potoku, a to díl 14:

 

Zimní procházky k Mratínskému potoku


Do tohoto dílu seriálu o Mratínském potoku vkládám aktualizovaný text, který byl publikován v Ďáblickém zpravodaji.

 

Pozvání na vycházku do ďáblické krajiny – k prameništi Mratínského potoka

 

Na katastru Ďáblic se nachází nemalé plochy polí. Každoročně tu můžeme vidět nejrůznější v minulosti nevídané plodiny. Řepku nepřehlédne nikdo. Před lety jsme pod Hřenskou obdivovali modře kvetoucí vonící pole. Byla tam vyseta svazenka vratičolistá. Bohatá vůně a pastva pro včely. Svojí barevností již několikátým rokem na sebe upozorňuje jetel inkarnát vínově rudé barvy, který letos rozzářil pole okolo Billy u Březiněvsi a lán na evropském rozvodí. Letos byla na nejbližším lánu Ďáblic Na skřivánčí vyseta pšenice. Svah od polní cesty do Zdib k ulici Ďáblické je jakýmsi přírodním amfiteátrem, kde mnoho drobných pramínků dává vznik Mratínskému potoku. Pan Roučka pracovník firmy Agro Kmínek mi sdělil, že by občané neměli do polí vstupovat v době aktivní vegetace. Po žních nastala vhodná chvíle. Nastal čas projít se po polích k rybníku Ohrada. Nejbližší vstup k prameništi je od brány skládky komunálního odpadu a z polní cesty do Zdib, která začíná v ulici Statkové. Před několika lety, kdy v Ďáblicích aktivní občané zorganizovali poprvé akci Zažít Ďáblice jinak, kdy jsme silnici okolo základní školy proměnili v korzo, jsem připravila se svolením RŘK naučnou stezku jejich statkem. Brána ze statku na cestě směrem k Ohradě nám byla otevřena. Kdo měl zájem, mohl k prameništi projít.  Do budoucna -    je jen na spolupráci vedení naší obce a představitelů řádu dohodnout se a čas od času občany pozvat do velkostatku Křížovníků a umožnit jim zajít k prameni Mratínského potoka tou správnou cestou.

 

Přidávám fotografii, která dokumentuje nejjednodušší dělení velkého lánu v okolí Ohrady na menší části v souladu s  nařízením ministerstva zemědělství /moudrým/ dělit lány na pole do velikosti 30 hektarů terasováním.  Lán pšenice byl předělen pásy lničky - první vlaštovka zájmu zemědělce zadržet vodu v krajině Ďáblic.

 

1_lan_psenice__predeleny_pasy_lnicky_2020

1_lan_psenice__predeleny_pasy_lnicky_2020.JPG

 

Procházka  po toku potoka z Ďáblické ke Chřibské

 

Je tu podzim, přichází zima. Plodiny jsou sklizeny, půda polí zpevní chladem. Kopřivy a palach  /rákosí/ na břehu Mratínského potoka uschne, stromy uvolní listí. Je možné tok potoka dobře prohlédnout. V zimním období můžeme v procházkách k Mratínskému potoku pokračovat. Uvidíme tok potoka, jeho krásu i jeho letité znečišťování … i plasty. Od mostku přes potok na Ďáblické můžeme podél potoka jít několik desítek metrů. Přijdeme až k mostku u ulice Chřibské. Zde probíhá stavba – odkanalizování Ďáblic související s nárůstem výstavby. Bude nutné se zde otočit a vrátit se zpět stejnou cestou. Po dokončení stavby bude možné přes mostek přejít a Chřibskou se vrátit na křižovatku Ďáblická Kostelecká.

 

Nelze přehlédnout tzv. multifunkční objekt pro odkanalizování vody z Cínovecké. O něm však v dalších dílech seriálu.

Ďáblice nechaly v nedávné době vypracovat povodňový plán. Dle něj je nutné kontrolovat stav toku spolu s majiteli, kteří jsou odpovědní za jeho údržbu. Na webu naší městské části nalezneme zápis z prohlídky, kterou pan místostarosta Hrdlička svolal na 22. října roku 2020. Z textu uvádím část, která mapuje stav místa, kde majitel břehů Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou má provést potřebný úklid větví i spadlých stromů v úseku, kam zvu na procházku. Mratínský potok na našem katastru během roku navštívím několikrát. Mohu sdělit, že úklidu přírodního materiálu a plastů zde v zimním období 2020- 2021 nedošlo. V dokumentu nalezneme i „ kilometrovník“ toku. Dovídáme se, že celý tok Mratínského potoka má délku 15,25 km.

 

5_vynatek_ze_zapisu_kontroly_udrzby__toku_potoka_2020

5_vynatek_ze_zapisu_kontroly_udrzby__toku_potoka_2020.png

 

Ve svátek dušiček svátek zemřelých jsem položila kytičku a rozsvítila svíčku u kříže, který se nachází u silnice při vjezdu na skládku komunálního odpadu. Chodím sem vzdát úctu zemřelým občanům Ďáblic (Davlic). Těm, kteří zde staletí žili v plném sepjetí s krajinou. Vážili si potoka, vodu denně potřebovali pro svůj život, každý kousek suchého dřeva jim dal teplo. Připomenu si Akci K, kterou komunistická strana likvidovala církevní řády v 50. letech minulého století. Vzpomenu likvidaci selského stavu zestátněním zemědělské půdy, hrubé ponížení rodin, které byly po staletí v denním kontaktu se svojí  půdou. V tom nejpřirozenějším vztahu, v lásce, tvořili výživu českého národa. Do dnešní doby je tento vztah zpřetrhán. Jen na asi 30% rozlohy polí po restituci hospodaří vlastníci.

 

A mám i radost, protože podle množství svíček a květin u kříže nejsem jediná, kdo sem přichází.

 

 

23.11.2021                                                                                       Milada Stroblová

 

2_krasne_misto_Mratinsky_potok_pobliz_ulice__Chribske

2_krasne_misto_Mratinsky_potok_pobliz_ulice__Chribske.JPG

 

3_spadly_strom,_plasty_odletujici_z_aut_jedoucich_na_skladku

3_spadly_strom,_plasty_odletujici_z_aut_jedoucich_na_skladku.JPG

 

4_blokovani_toku_potoka

4_blokovani_toku_potoka.JPG

 

6_Kriz_u_skladky

6_Kriz_u_skladky.JPG

 

 

Alena Marušiaková,
2021-11-24
přečteno 238x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt