Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Odvodnění Ďáblic - reakce náměstka HMP pana Hlubučeka na otevřený dopis

 

 

Vážený pane náměstku,


rádi bychom se Vás tímto dotázali, zda hl. m. Praha bude využívat výzvu SFŽP č.10/2021?

Na základě informací poskytnutých na besedě v Ďáblicích dne 30.11.2021 se domníváme, že tato výzva by byla vhodná k řešení problematiky dešťové vody na území MČ Ďáblice. Zároveň se přimlouváme za:


1. dimenzování odvodnění Ďáblic na reálné srážkové události v území (14.8.2020: 46 mm/30min, 70 mm/24hod, 26.7.2016: 39 mm/30min, 53 mm/24hod, 27.7.2016, 1.7.2016, 23.5.2014, 29.7.2013, 9.6.2013, 4.8.2011, 13.7.2011, 15.8.2010, …) včetně poldru, resp. otevřené retenční nádrže (GO Praha–Sever, 2007) a trubních (podzemních) retenčných nádrží (VRV 2018);


2. rozdělení dešťové kanalizace na 3 samostatné části (viz GO 2007) s odkloněním kanalizace na západ a sever od ul. Květnová do poldru (AP 2021), resp. do otevřené retenční nádrže (GO 2007) umístěné v blízkosti pramenné části Mratínského potoka;


3. prověření geodetických, geologických a hydrogeologických parametrů umístění výše uvedeného poldru, resp. otevřené retenční nádrže a dešťového koridoru na ul. Ďáblická (AP 2021), které ovlivní reálnost návrhu umístění a související zábor;


4. vyčíslení provozních nákladů pro zvážení případného majetkoprávního vypořádání pozemků pod navrženými vodními díly;


5. zařazení poldrů (AP 2021), resp. otevřených retenčních nádrží (GO 2007) do ÚP a ZÚR hl.m.Prahy.


V případě potřeby nabízíme pomoc s řešením odvodnění Ďáblic spolu s kolegy z bývalé Komise výstavby a investic s místní znalostí (R.Rexa, M.Tumpach, J.Marušiak, M.Vlach), kteří se tomuto problému dlouhodobě věnují.


S pozdravem a úctou


Ing. Radimír Rexa, CSc. a Ing.Mgr. Martin Tumpach

zastupitelé MČ Praha-Ďáblice


 

Odpověď pana náměstka:

 

Vážení zastupitelé,


v průběhu roku 2021 probíhal za aktivní účasti starosty vaší městské části projekt s cílem posouzení jednotlivých možností řešení problematiky dešťových vod na území MČ Praha - Ďáblice. V rámci tohoto projektu došlo k detailnímu posouzení konkrétních srážkových událostí, jejich zpracování v matematickém modelu a navrhování různých opatření, kdy byl vyhodnocován i dopad těchto opatření a jejich kombinace (využití studie VRV z roku 2018, úpravy terénu a komunikací, vytvoření bezpečných koridorů odvodu dešťových vod, návrhy umístění poldrů).


Zpracovatelem tohoto projektu byla Pražská vodohospodářská společnost a.s. Konkrétním výstupem této studie je návrh kombinace jednotlivých opatření, do jejichž realizace však budou muset být zapojeny různé subjekty (HMP, správci majetku HMP i soukromé subjekty jako vlastníci dotčených pozemků). Významným vlastníkem pozemků na území MČ Praha - Ďáblice je Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, který byl dlouhodobě ve sporu s hlavním městem Prahou. I zásluhou pana starosty vaší městské části došlo k ukončení těchto sporů a tím i k možné spolupráci v rámci uvedeného projektu.


Možnost využití dotačních prostředků zmíněných ve vaší žádosti bude prověřena při plánování realizace navržených konkrétních opatření.


Na závěr bych rád doplnil, že hlavní město Praha si je vědomo nutnosti řešení problematiky dešťových vod nejen na území Ďáblic, ale i na zbývajícím území hlavního města Prahy. Z toho důvodu byl v listopadu 2021 Radou hlavního města Prahy schválen koncepční materiál upravující povinnost stavebníků zapracovávat prvky hospodaření s dešťovými vodami do jednotlivých stavebních záměrů. Tyto principy pak budou aplikovány obecně i při obnově stávající infrastruktury (odvodnění komunikací či jiných zpevněných ploch).


Pan starosta Růžička je o těchto krocích průběžně informován a můžete se tak případně obracet i přímo na něho.

S pozdravemIng. Petr Hlubuček

náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Mariánské nám. 2/2, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 002 846

petr.hlubucek@praha.eu

www.praha.eu

 

image001.png

 


Alena Marušiaková,
2022-01-25
přečteno 300x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt