Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Odvodnění Ďáblic opět na jednacím stole

Je nutno ocenit návrat odvodnění Ďáblic na jednací stůl i na stránky Ďáblického zpravodaje.

Dle starousedlíků „Tečou potoky ulicema, minimálně polovina dotace té vody je z polí, v přívalových deštích máme vodotrysky na ulicích".

Kritický bývá již tzv. třicetiminutový desetiletý déšť. Mělo by k němu docházet jednou za deset let. Z údajů srážkoměrné stanice Ládví plyne, že k těmto a ještě vydatnějším srážkovým událostem dochází v Ďáblicích v průměru jednou za rok.

 

Obr.1 GO 2007 [1]: Výhledový stav

1.png

 

Obr.2 VRV 2018 [2]: Trubní retence

2.png

 

Obr.3 Aqua Procon 2021 [3]:Digitální model reliefu území

3.png

 

 

Bylo vypracováno již několik návrhů řešení jako Generel odvodnění [1], který navrhuje odpojení uličních stok na západ od Květnové a jejich převedení do otevřené retenční nádrže v pramenné oblasti Mratínského potoka nebo 3 podzemní trubní retenční nádrže [2], případně vzít v úvahu celé hydrologické povodí Ďáblic včetně úseků D8 a kromě technických opatření na síti využít i opatření na povrchu ulic (tzv. dešťové koridory[3].

 

I když má poslední studie ambice komplexního posouzení různých možných řešení odvodnění Ďáblic, nelze v ní nalézt

1. snahu o důsledné odlehčení stávající přetížené dešťové stoky,

2. snahu o důsledné zamezení protékání srážkových vod z extravilánu do ďáblických ulic,

3. geodetické a hydrogeologické posouzení umístění navržených poldrů a ověření reálnosti nátoků.

Trubní retence pod Šenovskou měla své opodstatnění v době nevypořádaných majetkoprávních vztahů k pozemkům v pramenné oblasti Mratínského potoka.

 

Jelikož vedení MČ v čele se starostou M.Růžičkou od r. 2010 se do druhé návalové srážky roku 2020 stavělo k odvodnění Ďáblic spíše vlažně a dlouhodobě odmítá alternativní názory a vize, bylo by více než vhodné, aby se jednání k odvodnění (s MHMP, PVS, RřK, ...) mohli účastnit i dlouholetí zastánci odvodnění z řad opozičných zastupitelů.

 

Dotační program SFŽP

I když předběžný odhad nákladů na scénář doporučený poslední studií je 84 mil. Kč, je možné požádat o dotaci v rámci výzvy SFŽP na 100 % způsobilých nákladů.

 

Na závěr chceme poděkovat ďáblickým sousedům za jejich zájem o řešení odvodnění Ďáblickterý vyjádřili

  • připomínkamiv rámci zjišťovacího řízení EIA k záměru silničního okruhu kolem Prahy

(SOKP 520) v listopadu 2020 (205 podpisů pod 58 připomínkami, které vypořádalo MŽP)

  • peticív září-říjnu 2021 (285 podpisů pod peticí, kterou vypořádalo HMP).

Vysoce si vážíme reakcí náměstka primátora hl.m.Prahy pro infrastrukturu Ing. P. Hlubučka na všechny naše podněty v letech 2020-2022. Naši důvěru má i po stránce znalosti problematiky, jelikož jako starosta řeší stejný problém zaplavování MČ Praha-Lysolaje.

 

R.Rexa, M.Vlach, M.Tumpach, M.Pěkný, D.Prokeš, zastupitelé MČ Praha-Ďáblice

 

Nezkrácená verze je na dablice.cz/co-se-do-zpravodaje-neveslo

 


Jiří Marušiak,
2022-02-22
přečteno 268x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt