Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Mratínský potok č.18

V čase předjaří vám přinášíme již 18.díl povídání o Martínském potoce od Milady Stroblové:

 

 

Přirozeně vyvěrající prameny Mratínského potoka Na Pramenech

 

V této části seriálu o Mratínském potoku zvu čtenáře ke druhému prameništi potoka. Nachází se na katastru Ďáblic za poli ve směru k Čakovicím. O této lokalitě jsem se dozvěděla od Věry Prokešové teprve před třemi lety. K přiblížení přirozeného pramene potoka použiji letecký snímek této části Ďáblic.

 

1_Dablice_za_Cinoveckou

1_Dablice_za_Cinoveckou.png

 

V turistické mapě je pramen označen značkou, v jiné je dokonce pojmenován. Jeho jméno je Pod vrbou. První výpravu k prameništi za Cínoveckou jsem podnikla s vnukem v roce 2020. Objevili jsme dva prameny. Druhý pramen se nachází opodál pod plotem, který dělí pozemky. Letos jsem se rozhodla místa znovu navštívit i s fotoaparátem. Fotka z jara 2022 ve srovnání ukázala vývoj stromu. Tři větve na levé straně skloněné vrby, která dává jméno prameni, se částečně odlomily. Silná větev zásobená vodou dál žije a nové větvičky z ní raší vzhůru k nebi. Opakuje se děj, který se tu před dávnou dobou udál. Strom padl a jeho horní větve zesílily v kmenech. Prameny tu vyvěrají v úžlabí ve větší šíři (nalezla jsem další nalezená zamokřená místa) podobně, jak je tomu pod polní cestou na Zdiby v okolí Ohrady. (Připomenu, že řada pramenů v tomto místě je odvedena melioracemi a také do Ohrady, při jejím vykopání pro potřebu chovu stád krav a koní ve státním statku.) Značku pramen Ohrada nemá. Prameniště Pod vrbou je obklopeno mnoha vrbami různého stáří. Velmi staré stromy rostou i dál podél břehů odtékajícího potoka k mostku na Kostelecké. Tudy potok vtéká na stranu části Ďáblic Na Blata, kde se nachází soutok obou větví (mapa).

 

soutok_pramenů

soutok_pramenú.png

 

Podél potoka vznikla v dávné minulosti cesta, která dostala jméno po přírodním charakteru místa Na pramenech. Tato větev potoka zde tvoří hranici katastru Ďáblic a Čakovic. Občané, kteří jezdí autem přes Čakovice, určitě nepřehlédli, že na kraji ulice Na pramenech je od loňského roku výkop ohraničený larseny. Zde vzniká část odkanalizování splaškových vod, stavba vyžádaná enormním nárůstem obyvatel Ďáblic. Probíhající práce jsem z povzdáli sledovala a několikrát jsem s hlídači, kteří stavbu i v noci hlídali, prohodila několik vět. Při výkopu dělníci narazili na pramen. Nezbylo, než přejít k neustálému odčerpání vody, aby  stavba mohla pokračovat. Jáma byla prohloubena a její boky byly nedávno jištěny i traverzami. Bylo mi jasné, že musím zjistit, jak je pramen silný. Dle mě není malý, dává, odhaduji 1 l za sekundu (fotografie).

 

13_síla_pramene

13_síla_pramene.JPG

 

 

V souvislosti s touto událostí jsem si znovu připomněla staré mapy Ďáblic. Přerušované čárky v mapách obou pramenišť ďáblického potoka znázorňují zamokřené louky. Je vhodné si připomenout pravdy, na nichž má udržitelný zdravý život lidí stát. Lidé dávné minulosti vlastnili půdu, u které po generace žili. Znali její vlastnosti, které se sice měnily, avšak jen pozvolna. Sedláci věděli, kde sít, pěstovat ovoce, kde radno nestavět. Poznatky byly zobrazeny do map. Na Blatech a Na Pramenech využívali čisté vody potoka zelináři. Pastvina, na jejímž okraji jeden pramen vyvěrá, je Šrámků. I oni pěstovali zeleninu na prodej. Rodina zde dodnes žije. Od Věry jsem se dozvěděla, že v první republice se uvažovalo na prameništi vybudovat lázně. Pramen prý byl silný. Na něm byl vybudován rybník. Ten však Věra nepamatuje. Někdy se k Šrámkům s Věrou vypravíme a zaznamenáme něco z dochovaných dějin tohoto místa. Zprůmyslnění zemědělských prací, zemědělské reformy, politické změny roztrhaly pevný vztah hospodářů s půdou. Kdo z majitelů polností na katastru Ďáblic zde dnes hospodaří? Na jaře 2022 mají občané Prahy přislíbeno připomínkovat tzv. Metropolitní plán Prahy, plán dalšího stavebního rozvoje metropole. Kladu si i otázku, zda tvůrci plánu chodili do naší krajiny ďáblické, a zda spolupracovali s místními rodáky, kteří zde žijí několik generací. A vědí své…. Některé změny územního plánu naší městské části od roku 1989 dokládají to, že zájem „zhodnotit“ ornou půdu na stavební parcely více vynáší…

 

2_pramen_Pod_vrbou

2_pramen_Pod_vrbou.JPG

 

3_pramen_Pod_vrbou_brezen_2020

3_pramen_Pod_vrbou_brezen_2020.JPG

 

4_pramen_Pod_vrbou_unor_2022

4_pramen_Pod_vrbou_unor_2022.JPG

 

5_staré_vrby

5_staré_vrby.JPG

 

6_pramen_na_rozhraní_soukromých_parcel

6_pramen_na_rozhraní_soukromých_parcel.JPG

 

7_pramen_pohled_od_pastviny

7_pramen_pohled_od_pastviny.jpg

 

8_příchod_jara_Na_pramenech

8_příchod_jara_Na_pramenech.JPG

 

9_voda_odtéká_mezi_vrbami

9_voda_odtéká_mezi_vrbami.JPG

 

10_voda_potoka

10_voda_potoka.JPG

 

11_dvě_prameniště_na_jedné_fotce

11_dvě_prameniště_na_jedné_fotce.JPG

 

12__odtok_vody_pramene_v_kanalizační_stavbě

12__odtok_vody_pramene_v_kanalizační_stavbě.JPG

 

14_potok_v_zapadajícícm_slunci

14_potok_v_zapadajícícm_slunci.JPG

 

15__10.března_2020_seznámení_se_s_prameny

15__10.března_2020_seznámení_se_s_prameny.JPG

 

 

9. března 2022 Milada Stroblová


Alena Marušiaková,
2022-03-12
přečteno 319x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt