Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Mratínský potok č.19

V čase jarním vám přinášíme již 19.díl povídání paní Milady Stroblové o Mratínském potoku:

 

Mratínský potok Na Blatech


Na úvod této části poznávání Mratínského potoka uvádím zeměpisné údaje, které jsem doposud nesdělila. Nejvyšší místo v katastru Ďáblic v Ďáblickém háji má výšku 359 m nad mořem. Mratínský potok vzniká z mnoha pramínků v nejvyšších plochách pole pod rozvodím Vltava - Labe, asi pod vrstevnicí 300 m nad mořem. Pramen Pod vrbou je ve výšce 250 m nad mořem. Jen o málo níže Mratínský potok odtéká z ďáblického katastru.

 

V předešlé části seriálu jsem čtenářům přiblížila přirozeně vyvěrající pramen potoka Pod vrbou. Nyní se po toku tohoto pramene můžeme podívat na jeho část poblíž ulice Kostelecké. Když budeme čekat v autobusu nebo v autě na křižovatce s Cínoveckou „na zelenou“, vpravo od Kostelecké uvidíme část Mratínského potoka tekoucího od pramene Pod vrbou. Zde podél břehu uvidíme plochu stromoví. Je v majetku několika vlastníků a je neudržovaná. Plocha zarostlá stromy různého stáří se dlouhodobě stává odkladištěm odpadu. Přitom by se mohla stát krásným místem pro odpočinek a hry dětí. Při návštěvě Blat se můžete podívat, jak malou veřejnou plochu pro společné hry děti vytvořilo zastupitelstvo pod vedení paní D. Ševčíkové (je hned na kraji ulice Na Blatech). Podél břehu potoka roste několik starých stromů. Průměr kmenů odhaduji na více než 1 metr.  Pohled na ně mně naplňuje úctou a pokorou. K potoku se od okraje pole připojuje ještě jeden maličký vodní zdroj. Dle Věry Prokešové jde o vyústění vodního přepadu z vodárenských nádrží, které se na katastru Ďáblic nacházejí.

 

Dvě pramenné větve potoka se stékají Na Blatech na východu ďáblického katastru, na části Ďáblic oddělené od středu obce poli a od roku 1990 i Cínoveckou.  Zde téměř celá část potoka protéká soukromými zahradami.  Potok se nachází mezi ulicemi Na Blatech, Řepná a mostkem na ulici U Červeného mlýnku.  Objevila jsem jen čtyři místa, kde je možné k potoku sejít. Nejblíže je možné podívat se na vodu z mostku v ulici Řepné. Potok jsem zde několikrát viděla znečištěný plasty. Ty přináší voda a vítr od Ďáblické silnice ke skládce. Několikrát jsem viděla, jak auto jedoucí ke skládce trousilo odpad z nezakrytého valníku. Znečištěná plasty je část potoka od mostku na Ďáblické až k ulici Řepná.  V minulosti na Blatech hospodařilo na deset zahradníků.  Z mostu v Řepné po pravici uvidíme hned u břehu neoplocený pás stromů. V loňském roce byla na části plochy pod mostkem u Řepné MČ Ďáblice provedena údržba vyřezáním náletových dřevin a jejich odvozem v souvislosti s plněním protipovodňových nařízení – čistit břehy od přírodního materiálu, který by v případě povodně ucpával koryto. Toto místo patřilo v první republice panu Plašilovi. Jeho rodina zde pěstovala květiny. Prodejní stánek měli u kubistického hřbitova. Zahradník pan Plašil patřil k těm lidem, které komunisté nenávistně nazývali kulak - třídní nepřítel zemědělec, který musel být zbaven majetku a půdy. Byl z posledních, kteří se bránili znárodnění. Zahradničil ještě za Antonína Zápotockého. (Ten byl prezidentem mezi roky 1953 – 1957.)

 

Sklonit se nad potokem, vidět jeho čistotu či znečištění, podívat se na květenu břehů potoka lze Na Blatech v místě retenční nádrže (psala jsem o ní v 16. části seriálu). Stará mapa  - II. vojenské mapování  ( 1806-1808, 1810-1811) dokládá, že se níže na potoku v minulosti nacházel rybník a mlýn Rothe M. -  Červený Mlýn. Po nich zůstal název místa a název ulice U Červeného Mlýnku. Výše nad potokem je novodobý dům, jehož barva fasády připomíná minulost.  Mratínský potok je v mapě uveden také jako Červenomlýnský. V tomto místě potok odtéká z katastru naší obce.

 

K názvu ulice Na Blatech. Místní lidé, kteří tu po staletí žili a v souznění s krajinou hospodařili, se snadno shodli na tomto názvu. Na spodní vodu je zde možné narazit v hloubi ani ne 1 metr. Studny zde jsou hluboké pouze cca 3 metry. Pro srovnání - v blízkosti Koníčkova náměstí jsou studny hluboké až 15 metrů.  S tímto jevem se museli vypořádat budovatele kanalizační stavby po pravé straně Kostelecké - psala jsem o tom v minulém dílu seriálu. Dokládám to fotografiemi.


Milada Stroblová

 

 

foto 1 – 2 stromoví podél potoka,

1.JPG

2.JPG

3 je takováto výstražná cedule řešením?,

3.jpg

 

4 pohled na potok z ulice Řepná  - místo zahradnictví květinářství,

4.JPG

 

5 v zahradách se skrývá potok,

5.JPG

6 přístup k potoku z Řepné v místě neoplocené neudržované parcely,

6.JPG

7 pod tímto svahem stával Červený mlýn, pro hustý porost křovím není možné spatřit ani potok,

7.jpg

8 propojení ulice Na Blatech s Řepnou silničkou K Červenému Mlýnku s mostem přes potok,

8.JPG

9 pohled na potok z mostku, někde za keři mlel mlýn,

9.JPG

10 usedlost Červený mlýn pohled z čakovického katastru,

10.JPG

11 stará mapa  místa - rybník a mlýn,

11__II._vojenske._mapovani.JPG

12 -13 budování rozšíření kanalizace Ďáblic

12.JPG

 

13.JPG

Alena Marušiaková,
2022-04-24
přečteno 436x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt