Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Mratínský potok č.24

Dobrý večer všem čtenářům webu Spolku pro Ďáblice. Přejeme vám hodně zdraví a osobních úspěchů v roce 2023.

 

A jako první přípěvek je od paní Milady Stroblové:

 

Procházka od Mratínského potoka k potoku Třeboradickému


V tomto díle seriálu poprvé uvádím název Třeboradický potok. Ten pramení v sousední Březiněvsi. Dostal jméno podle Třeboradic - obce, kterou protéká. Vlévá se do Mratínského potoka, a to v Mirovicích. Od Mratínského potoka v Čakovicích je k Třeboradickému potoku jen kousek cesty. Asi půl kilometru.  Za Cukrovarským rybníkem se nachází historická cesta. Ta vede do polí,  k Třeboradickému potoku a dále až  do Třeboradic. V tomto dílu seriálu zvu čtenáře k procházce od mostku k mostku jmenovaných potoků.

 

Naokraji Cukrovarského rybníka přejdeme po mostě Mratínského potoka  a vydáme se po staré  cestě podél sídliště. Před třemi roky jsem tuto cestu po znala ještě hlinitou. Nedávno byla vyasfaltována. Cesta má jméno jako ulice - Tryskovická.  Život se tu radikálně změnil. Novodobé sídliště bylo postaveno na území, které jsem sama nepoznala. Letecké mapy z roku 2003 a 2006 ukazují, že plochy mezi Čakovicemi a Třeboradicemi nebyly z určitých důvodů vhodné k osévání. Můžeme se domnívat, že tato místa byla mokřejší.  Vztah ke krajině a se znalostí charakteru půd a spodní vody místa architekti promítnuli do návrhu usazení domů do přírody, který velmi oceňuji. Domnívám se, že se tak často nevidí. Tohoto místa se popisem znovu dotýkám (psala jsem o něm v 21. dílu) neboť vím, že je důležité informovat o moudrých řešeních výstavby bytových komplexů. Je třeba obce podněcovat k podobnému přístupu. Myslím tím i Ďáblice. Na vršku malého svahu, který cesta opisuje, si všimneme dvou terénních úprav. Jsou tu vyhloubené různě velké prohlubně, které slouží k zadržování dešťové vody ze střech domů. Zde se zpomaluje odtok vody, zlepšuje se klima městské aglomerace. Jdeme dál. Když poznávám potok a jeho břehy, snažím se vnímat také charakter krajiny v okolí.

 

Historická cesta do čakovických polí a též do Třeboradic byla kdysi dávno osázena ovocnými stromy. Všimneme si, že místa po odumřelých stromech byla v této ovocné aleji  oživena mladými stromky. Na mezi tu byla umístěna edukační tabule vysvětlující význam ovocné aleje. Asfaltová pěší zóna slouží aktuálním potřebám. Rodiče s dítkem v kočárku, běžci ji velmi ocení.  Je tu stále živo. Mezi  ovocné stromy byla vložena různá posilovací nářadí. Matriál dřevo. Při procházce uvidíme po levici nejspíš i vlak, který tudy z Čakovic projíždí směrem na Neratovice, dál na Mladou Boleslav. Asi po střech stech metrech přicházíme  k mostku přes Třeboradický potok.  Úpravy okolí potoka v tomto místě jsem již sama mohla sledovat. Proběhly během posledních dvou let. Znovu ráda upozorňuji na práci místostarostky Soni Černé. Třeboradice stejně jako Miškovice patří pod čakovickou radnici. Staré stromy zde nejen ovocné byly doplněny novou výsadbou i směrem do obce. Na trávník byly uloženy dřevěné hranoly. Stejně jako lavičky slouží k posezení. Co přibylo v roce 2022? Napravo od hlavní cesty za mostkem je plochými kameny vydlážděná krátká cestička. Má vůbec smysl? Zve: „Člověče pojď dál.  Pod křovím zde probublává Třeboradický potok." Trávník mezi cestou a potokem je vysečen. Můžeme zout boty a jít bosí. Tato realizace, jak se říká : „Ta mě dostala." Takovým to způsobem vyjádřit vztah k přírodě.... Radost a dojetí.

 

V blízkosti byla v roce 2022 vysazena lípa. Byla to jistě slavnostní akce. Na oplocení stromu visí přáníčka dětí z mateřské školy. „lípo, ať se ti zde dobře daří" dětskou rukou psané. Při podzimní návštěvě jsem zde již uviděla krmítko pro ptáčky..... novátorské, levné, určitě funkční. S lipou sousedí další naučná tabule. „Poznejme pole a život na něm!" Při své první objevitelské cestě jsem na kraji Třeboradic hledala místo, kde potok vteče  do roury a tou je odveden do obecního rybníka obdélníkového tvaru. Při návštěvě třeboradického náměstí totiž zjistíme, že potok v obci koryto nemá. Prodrala jsem se křovisky a místo, kde se tok potoka změní, našla. Vzhledem k tomu, že nadále přetrvává stav břehů Mratínského potoka v Ďáblicích takový, jak jsem ho popsala v minulých dílech seriálu, zvu ďáblické občany na procházku mezi mosty. Budete potěšeni.

 

3.ledna 2023                                                                      Milada  Stroblová

 

1-3 stará ovocná alej

1a.JPG

 

2b.JPG

 

3b.JPG

 

4 most přes Třeboradický potok

4b.JPG

 

5-7 cestička k potoku

5b.JPG

 

6b.JPG

 

7b.JPG

 

8 Třeboradický potok se starým kamenným patníkem

8b.JPG

 

9-12 většina lidí už se  nedotýká zemědělské půdy, ztráty vztahu k ní je třeba  napravovat

9b.JPG

 

10b.JPG

 

11b.JPG

 

12b.JPG

 

13 přírodní cesta podél potoka proti jeho toku

13b.JPG

 

14-16  úpravy terénu -  ochrana proti vysušování krajiny i proti povodním

14b.JPG

 

15b.JPG

 

16b.JPG

 

17 -19 mapy

17b.png

 

18b.png

 

19b.png

 


Alena Marušiaková,
2023-01-10
přečteno 272x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt