Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Mratínský potok č. 25

Dobrý večer všem čtenářům stránek Spolku, přinášíme "kulatý" 25.díl povídání paní Milady Stroblové:

 

Miškovická údolnice  - úpravy krajiny ke zpomalení odtoku deště


Slovo údolnice jsem zařadila do svého slovníku nedávno. Když Pražská vodohospodářská společnost na jaře roku 2022 představovala na zastupitelstvu projekt odvodnění Ďáblic slyšela jsem toto slovo, když se mluvilo o úžlabí, které příroda vytvořila pod Skřivánčí, pod polní cestou na Zdiby (z jedné strany ulice Statková, z druhé skládka). Laicky řečeno, jde o údolí ve svahu. Tudy stékají deště, když je půda vodou nasycená a nepřijímá.

 

Jak už jsem psala dříve, když jsem u potoka, zkoumám i okolí. V roce 2022 jsem si v Miškovicích povšimnula travnaté proluky v zástavbě kolmé na tok potoka. V lednu 2023 jsem do tohoto místa zavítala již potřetí. Udělala jsem tu co nejdokonalejší průzkum. Mezi ulicemi Machnovou a  Chmelířovou se nachází travnatá údolnice.  Čekala jsem na den, kdy vysvitne slunce a budu snad mít lepší podmínky pro její fotografování. Moje výprava se tentokrát stala dobrodružnější než jindy.  Zastihlo mě doslova aprílové počasí. Prohlédněte si výsledky mého pozorování. Domnívám se, že jsem pochopila, co tu bylo lidskou rukou vytvořeno. Předkládám čtenářům seriálu několik fotografií, které dokumentují přirozený tvar krajiny a jemné změny, které zde udělal člověk. Je možné tvar krajiny trochu upravit, dešťovou vodu nechat trochu déle na povrchu, nechat ji vsakovat, regulovat její odtok a zlepšovat mikroklima místa. Přidávám fotografické letecké záběry místa, které spolu s mými fotografiemi vytvářejí příběh, jsou podněty k reflexi, pobídkou k podobnému konání.  Zvu i na prohlídku místa. Víte, kdybych byla učitelkou, bylo by mi jedno, že třeba učím cizí jazyk, vzala bych žáky do tohoto místa a ukázala jim, jak je moudré, laskavé k přírodě, člověku, když vznikne takováto úprava místa.  Tak jak já vnímám život, je prvořadou náplni práce pedagoga vést děti k úctě ke krajině, k přírodě. Klimatické změny na zemi jsou nezpochybnitelné. Při výstavbě sídel (zpevnění ploch asfaltem a dlážděním) dokázal člověk v krajině napáchat škody. Je možné však reagovat citlivěji.   V Ďáblicích na úpravy svahů nad obcí zatím čekáme. Při procházce k hvězdárně vnímejme, jak se zde asi voda při bouřce valí. Nemálo řidičů pocítilo, co to je, mít přední sklo auta ve vteřině zalito vodou z „laguny" u křižovatky Hřenská Kučerové.

 

Leden 2023 Milada Stroblová

 

0-1 proluka směřující k Mratínskému potoku, pohled od břehu potoka mezi ulicemi Machnova a Chmelířova, alej Svěceného

 

00_rok_2018.png

 

125.JPG

 

2  pohled na sklon,  po pravici ulice Chmelířova, stíny kreslí tvar údolnice

 

225.JPG

 

3  zatáhlo se, bude pršet ?

325.JPG

 

4 - 5   i bez slunce jsou znát dvě malé hrázky, které vytvářejí široké mělké dolíky mající svůj účel,

425.JPG

 

525.png

 

6 rýha s kamenným  ložem  na odtok vody z ulice Chmelířovy, ulice je dlouhá, zahýbá v pravém úhlu, má sklon k údolnici a nemá odkanalizování

625.png

 

7 ve svahu k potoku vodou vyhloubená rýha, opět vysvitlo slunce  - na vyfotografování Mratínského potoka

725.JPG

 

8 - 9 letecké snímky dokumentující vývoj místa

825.png

 

925_vyhloubeni_odtokovych__koryt,_vysazeny_stromy,_rok_2006.png

 

10 letecký snímek z bez data -   dokumentuje umělý vznik prohlubní k mírnému zadržení dešťové vody, letecké snímky z e Seznam Mapy.cz

1025_vyhloubeni_prohlubni_,_snimek_bez_data.png

 


Alena Marušiaková,
2023-02-19
přečteno 348x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt