Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


Počítáme s vodou 2023

Upravme ulice a parky - veřejný prostor měst, aby se v létě, kdy zažíváme vyšší teploty než minulá desetiletí, v něm dalo žít


Toto byla nosná myšlenka mezinárodní konference nazvaná  Počítáme s vodou 2023, která se konala 9. listopadu v Praze. Na již 9. ročníku setkání se sešlo, odhaduji na 100 zájemců o uvedené téma. Účast probíhala taktéž on- line v češtině a angličtině s tlumočením. Agentura Koniklec, Asociace pro vodu ČR, fakulta architektury ČVUT a další subjekty se rozhodly už před deseti lety spolupracovat na podpoře činností, které budou reagovat na změny klimatu.

 

Během celého dne přednášející prezentovali ukázky realizovaných opatření, která ve městě zachycovala srážky a regulovala jejich odtok. Úkolem bylo zvlhčovat a ochlazovat klima mezi sluncem rozpálenými budovami a komunikacemi. Často byl opakován výraz modro-zelená infrastruktura v ulicích měst.  Výraz modrozelená infrastruktura je pojem nový. Barvy značí vodu a rostlinstvo.   Realizované změny znamenají celkovou humanizaci veřejného prostoru měst.

 

I tato věta, která na konferenci zaznívala, je netradiční. Když se však zamyslíme, o jaké úpravy měst jde, sdělení dáme za pravdu. Úpravy přinesou občanům příjemnější a zdravější život.  Příkladem k následování je Dánsko, konkrétně Kodaň, dále  Holansko - Amsterodam a Německo. V naší zemi se do úprav veřejného prostoru pustili zastupitelé /z měst nám nejblíže/ z Roudnice nad Labem. V Praze máme vynikající koordinátorku realizací stromořadí a úprav zelených ploch v ulicích. Dokončenou úpravu, kterou za Technickou správu komunikací uvedla, můžeme shlédnout v ulici Na Florenci. Na místě neuvidíme to, co je skryto pod povrchem. Výkresy úprav k zadržení vody jsme viděli na promítací ploše. Od vedení konference zazněl slib, že na akci prezentované materiály dostaneme.

 

Tím, že problémy urbanizované krajiny velmi cítím, byl tento den pro mě svátkem. Pevně věřím, že se v Ďáblicích sejdou občané, které toto téma bude zajímat. Děkuji členům spolku, že mi placením členského příspěvku dali možnost zaplatit účast na konferenci, abych se s tématem dešťů ve městě mohla seznámit a obci předat informace.

 

Uvedu příklad drobných realizací: Při sázení stromů je možné vsadit je do „ mísy"- dolíku různého průměru. Tím je možné pro strom získat více vody. V nové části Ďáblic u Statkové - Na cihelně /Doma je doma/ nyní sázejí stromy - okolo kmínku vytváří z kompostu kruhový límec- určitě též k zadržení vody. Jsou tu již dvě možnosti, jak přirozenou cestou o stromy pečovat. Přikládám foto dešťové zahrádky z Roudnice nad Labem. Nelenila jsem a o víkendu po konferenci jsem jela do Roudnice realizace zkoumat a fotit. Voda ze silnice je svedena do osázené prohlubně dešťové zahrádky. Voda se sbírá ze zarostlého svahu a její pouť silnicí je krátká.

 

Na závěr mé informace vyjadřuji přání, aby současné vedení obce bylo hybatelem změn ve prospěch krajiny a obyvatel. V rozhovoru mi pan Tumpach řekl, že je třeba připravovat nejen velké projekty odvodnění, ale i drobné, kdy se voda využije nejblíže místa spadu. Přidávám - a není znečištěna tokem po komunikacích. Jako pisatelka seriálu o krajině Mratínského potoka se snažím v osvětě přispět. Avšak nejsem instituce, která má právo úpravy třeba jen menší iniciovat nebo realizovat.

 

29.11.2023                                                                                                          Milada Stroblová

 

destova_zahradka

destova_zahradka.jpg

 

destova_zahradka_Roudnice

destova_zahradka_Roudnice.png

Alena Marušiaková,
2023-12-01
přečteno 275x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt