Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory  a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa


EIA pro znovuotevření 1.fáze skládky

Spolek pro Ďáblice podal důrazné nesouhlasné stanovisko k probíhající EIA (vlivu stavby na životní prostředí).

Existuje celá řada argumentů, proč by skládkování mělo být ukončeno v roce 2019, z těch nejzásadnějších připomínáme:

1. Významný zdroj znečištění ovzduší díky suchu

2. Riziko požáru - není jasné, jak by se takováto skládka plná hořlavých plynů hasila

3. Riziko plynoucí z přitížení novým skládkováním na stávající již uzavřené skládce - nikdo neví, jak ve skutečnosti vypadají izolační vrtstvy v podloží. V případě jejich porušení není téměř žádná možnost sanace, snad s výjimkou odtěžení skládkového tělesa.

4. Pachové zatížení okolí  - z jakých důvodů májí obyvatelé snášet zápach plynoucí ze skládky trvající od roku 1993?

5. Pohoda bydlení, rozmrzelost obyvatelstva - téměř každý z obyvatel Ďáblic či z dalších okolních městských částí a obcí je zasažen negativními vlivy, a to bud soustavně či minimálně občas. Pohoda bydlení je destruktivním způsobem ovlivněna a bude mít důsledky na celé generace tímto nesmyslným rozhodnutím o umístění skládky v intravilánu obce.

Záměr pokračování skládkování je brutálním zásahem do života všech okolo žijících lidí.

Alena Marušiaková,
2019-05-20
přečteno 521x

[Zpět]UŽIVATEL

Uživatel: Heslo:


Stát se členem sdružení!


NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

Arnika-Arnika

Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

Praguewatch.cz-Praha pod lupou
Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt