Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt | Dokumenty
 HledatMapa stránek
Spolek pro Ďáblice
Registrováno: 48 uživatelů.

TÉMA

Skládka Skládka

Letová dráha Letová dráha

Soubor Areál Ďáblice Soubor Areál Ďáblice

Pražský okruh Pražský okruh

Životní prostředí Životní prostředí

Územní plán Územní plán

Ochrana zeleně Ochrana zeleně

Ostatní Ostatní

Zprávy z jiných o.s. Zprávy z jiných o.s.

Projekt Náměstí Projekt Náměstí

General General

Ďáblické rezidence Ďáblické rezidence

RUBRIKY

Vyjádření České lékařské společnosti k navrhu na zvýšení hladiny hluku Aktuality

Články Články

Dokumenty Dokumenty

Názory a dopisy Názory a dopisy

Legislativa Legislativa

Dokumenty


Celkem 29 záznamů, vybrány záznamy 1-20

Téma: Rubrika:  HledejZrušit


 • Ropáci na potoce v Ďáblicích
    Ropáci na potoce v Ďáblicích. Jak se poznají. Nejdříve nastrčí pachy. Smrdí jako ropné produkty, až je některým z toho opravdu špatně, později je zřetelná jejich přítomnost. Zkraje jsme mysleli, že to nic není,
  2019-12-15, Alena Marušiaková, přečteno 735x


 • Voda v krajině
    Člověk  - jedinec, kterému záleží na krajině svého domova, KONÁ.   Pan Lubor  Křížek  tři roky buduje na svém pozemku  na samotě malé rybníčky. Po té, co svoji práci představil na sociálních sítích,
  2019-11-25, Alena Marušiaková, přečteno 633x


 • Návrh změn územního plánu v Ďáblicích
  Příští týden proběhne na Magistrátu odboru územního plánu jednání s naší MČ o podaných námitkách ke konceptu nového územního plánu. Pro připomenutí "oprašujeme" návrh změn občanského sdružení již z
  2011-05-03, Tatjana  Dohnalová, přečteno 2482x


 • Zápis z valné hromady a zpráva o činnosti OspD v roce 2010 a hospodaření sdružení za rok 2010
  V příloze naleznete oba uvedené dokumenty, které schválila valná hromada Občanského sdružení pro Ďáblice, která se konala dne 24.2.2011 - viz zápis.
  2011-03-16, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1974x


 • Setkání v Ďáblicích s Táňou Fischerovou a Evou Tylovou 8.4.2010
 • Setkání v Ďáblicích s Táňou Fischerovou a Evou Tylovou 8.4.2010
  Ing.Eva Tylová                                        Táňa Fischerová   Občanské sdružení pro Ďáblice uspořádalo setkání se dvěma pozoruhodnými osobnostmi. Setkání se konalo
  2010-04-10, Tatjana  Dohnalová, přečteno 3212x


 • Vzory podání Paralelní dráha EIA 2009
  Do 15. února 2010 mohou občané, občanská sdružení, instituce, obce a městské části podávat svá vyjádření adresovaná na:Ministerstvo životního prostředíOdbor posuzování vlivu na životní prostředí a IPPCVršovická
  2010-02-04, Hana Francová, přečteno 2484x


 • Zápis z valné hromady o.s. z 12.5.2009 a zpráva revizní komise sdružení
  V příloze naleznete oba dokumenty. Přehled o hospodaření sdružení za rok 2008 dle jednotlivých položek je k dispozici u hospodářky sdružení pí. Prokešové.
  2009-12-31, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1886x


 • Pouť z D.Chaber na Sedlecké skály a ekumenická bohoslužba za krajinu ve fotografiích účastníků
  V krátkosti informujeme o akci, která byla avizována na našich webových stránkách. - viz pozvánka na ekumenickou bohoslužbu, ve vývěskách i v místním rozhlase. Škoda, že z Ďáblic přišlo málo lidí. Bylo to moc
  2009-05-24, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1904x


 • Zápis z valné hromady Občanského sdružení pro Ďáblice konané dne 18.11.2008
  V restauraci Na Růžku v Ďáblicích se konala 18.listopadu 2008 2. valná hromada našeho občanského sdružení, které se zúčastnilo 10 členů a 4 hosté. V příloze naleznete zápis i s přílohami.
  2008-11-25, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1859x


 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.října 2008
  Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci navrhovatelů: a) Městská část Praha - Suchdol, ...
  2008-11-21, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1677x


 • Rozhodnutí úřadu MČ Ďáblice - referátu životního prostředí o kácení dřevin u skládky
  Referát životního prostředí MČ Ďáblice vydal dne 15.9.08 povolení ke kácení dřevin u skládky v souvislosti s jejím rozšířením a uložil náhradní výsadbu - viz příloha.
  2008-09-22, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1697x


 • Skládka v lese
  Zájem skupiny občanů Ďáblic o zdravé prostředí pro život, vedl v prosinci 2007 k podání petice zastupitelstvu naší MČ. Je publikována níže. Další texty zveřejněné pod názvem SKLÁDKA V LESE zachycují následný
  2008-09-02, Věra Prokešová, přečteno 1777x


 • Územní rozhodnutí pro stavbu 518 + 519 Pražský silniční okruh bylo vydáno !
  Do 15,9.2008 se lze odvolat proti Územnímu rohodnutí pro stavbu č. 518+519 Pražský silniční okruh, které vydal pražský Magistrát. Územní rozhodnutí najdete v příloze.
  2008-08-31, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1665x


 • Připomínky manželů Dvořákových k akčnímu plánu snižování hluku
  V příloze uveřejňujeme dopis manželů Dvořákových obsahující připomínky k návrhu akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008.
  2008-08-25, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1606x


 • Nesouhlasné stanovisko Občanského sdružení pro Ďáblice s návrhem změny ÚP
  Občanské sdružení. pro Ďáblice vyjádřilo své nesouhlasné stanovisko s návrhem změny ÚP č. 0987/06 a podalo Doplnění nesouhlasného stanovisko Občanského sdružení pro Ďáblice s návrhem změny ÚP č. 0987/06 - viz
  2008-06-08, Tatjana  Dohnalová, přečteno 1674x


 • Výzva zástupců samospráv obcí kolem SOKP 518 a 519 z 3.4.08 a reakce 5 občanských sdružení na tuto výzvu
  Na základě výzvy samospráv obcí kolem SOKP 518 a 519 připravila občanská sdružení reakci na ni a vydala Prohlášení k dopravnímu řešení na severozápadě Prahy - viz přílohy.
  2008-05-21, Tatjana  Dohnalová, přečteno 429x


 • Otevřený dopis starostovi obce Horoměřice od starostky Dolních Chaber
  Převzato z webu o.s. Nad Drahaňskýcm údolím. 25.4.2008 | Jaroslava Plevová, starostka Dolních Chaber Vážený pane starosto, dostal se mi do rukou Váš článek z horoměřických novin z dubna 2008. Slovy nevybíravými v něm
  2008-04-30, Tatjana  Dohnalová, přečteno 2685x


 • Stížnost p. Dvořáka adresovaná MČ - odboru životního prostředí Ing. Králíkové
  Uveřejňujeme stížnost pana Tomáše Dvořáka adresovanou pí. Ing. Králíkové z odboru životního prostředí naší městské části, která zůstala až do dosud bez jakékoliv odezvy. Připojená fotografická dokumentace jen
  2008-04-17, Věra Prokešová, přečteno 1795x


 • Dopis p. Tomáše Dvořáka adresovaný Ing. Horváthové - MHMP odbor ochrany prostředí
  Uveřejňujeme dopis pana Tomáše Dvořáka, který se aktivně zapojil do procesu projednávání EIA skládka Ďáblice - II. etapa rozšíření a pokračuje ve svém úsilí o nápravu závažných nedostatků a pochybení při
  2008-04-17, Tatjana  Dohnalová, přečteno 2242x


 • OBCHVAT PRAHY PŮVODNĚ VE 2 VARIANTÁCH
  Byly navrženy 2 varianty obchvatu Prahy, tzv. Jižní "J" a severní "S", Ministerstvo dopravy prosazuje jižní variantu, která je dražší a , což je podstatnější, ovlivní negativně životní prostředí
  2008-02-17, Tatjana  Dohnalová, přečteno 2255x


 • 1-20  21-29  

  UŽIVATEL

  Uživatel: Heslo:


  Stát se členem sdružení!


  NaZemi-Hájíme důstojné pracovní podmínky. NaZemi.

  Arnika-Arnika

  Nerwy.cz-NeRWY / Ne letecký hluk na severu Prahy

  Auto*Mat-http://www.auto-mat.cz/

  Praha-Ďáblice-Ďáblice místo pro život

  o.s. Čistý Střížkov-Hlavní cíl: Zabránit rozšiřování činnosti jakékoliv firmy, která by zhoršila natrvalo životní prostředí v bezprostřední blízkosti našich domovů.

  o.s. Nad Drahaňským údolím-o.s. Nad Drahaňským údolím

  Praguewatch.cz-Praha pod lupou
  Home | O nás | Stanovy spolku | Registrace | Kontakt